Crop aləti

Paylaşmaq!

Crop aleti köməyilə şəkili verilmiş ölçüyə gədər kəsmək olar. Onun fəaliyyəti düzbucaq ayrılma alətinin fəaliyyətinə ya da menyuda Image (изображение) > Crop (Кадрирование) fəaliyyətinə oxşardır.

Move alətinin sazlaması

Crop aleti

Bu alətin sazlaması cox adidir və izah etmədən başa düşmək olar:
Width (En — Ширина) — yeni şəkilin eni;
Heigth (Hündürlük — Высота) — yeni şəkilin hündürlüyü;
Resolution (İcazə — Разрешение) — yeni şəkilin icazəsi.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, Crop (kəsmək — кадрирование) bütün mövcud olan sənədin qatlarına təsir göstərir.
Bu alətin sazlamalar qutusunda Canvas (изображение) düyməsini bassaq, əvvəlki şəkilin ölçülərində olan kəsilmiş şəkil gələcək.

Crop aleti

Crop aleti

Əgər Canvas (изображение) düyməsini basmasaq, onda siz tək ayrılmış hissəni alacaqsınız.

Crop aleti

Seçilmış sahə yaradılandan sonra alətin sazlamalar qutusu dəyişiləcək və başqa komandalar mümkün olacaq:

Crop aleti

Cropped Area (kəsilmiş sahə — oтсеченная область) opsiyası kəsilmiş sahənin üstündə işi təyin edir və iki varianta:Hide (gizlətmək — спрятать) ya da Delete (rədd etmək — удалить) icazə verir.
Shield (ekran — экран) pəncərəsində quş qoysaq, kəsilmiş sahə seçilmiş rəngdə Color (rəng — цвет) və tutqunluqda Opacity (tutqunluq —непрозрачность) əks olunacaq.
Perspective (gələcəkdə — перспектива) pəncərəsində quş qoysaq, kəsilmiş sahə trapesiya formasını alacaq.

© İstifadə edilərkən gadirov.com-a istinad olunmalıdır

Оставить комментарий