Домой / Elektron dərsliklər / EXCEL ELEKTRON CƏDVƏLİ VƏ TƏTBİQ SAHƏSİ

EXCEL ELEKTRON CƏDVƏLİ VƏ TƏTBİQ SAHƏSİ

Excel elektron cədvəli Microsoft Office paketinə daxildir. Yəni Microsoft Office 4.3paketinə Excel 6,Microsoft Office 95 paketinə Excel 95,Microsoft Office97 paketinə Excel97, Microsoft Office 2000 paketinə Excel 2000,Microsoft Office XP paketinə Excel 2002,Excel 2003 daxildir.
Excel elektron cədvəli Windows mühitindən işləyir və müasir elektron cədvəllərə aid olan bütün
Funksiyaları yerinə yetirə bilir.
Excel aşağıdakı imkanlara malikdir:
  • Bir neçə cədvəl arasında əlaqə yaratmaq olar,yəni bir cədvəlin hücrələrində olan məlumatı digər cədvəllər istifadə edə bilərlər;cədvəllər külliyyatı,yəni böyük məssivlərin rahat analizini təmin edən interaktiv cədvəl qurmaq;
  • Siyahı (verilənlər bazası) şəklində  olan cədvəllər üzərində nizamlama,aralıq nəticələrin alınması,verilənlərin seçilməsi (filtrləmə) əməliyyatlarını aparmaq;
  • Verilənlərin quruplaşdırılması,bir neçə cədvəlin verilənlərinin bir
  • cədvəldə birləşdirilməsi;
  • verilənlərin axtarılması;
  • məsələnin optimal həllinin tapılması,analiz məsələləri;
  • cədvəl verilənləri üzərində qrafik diaqonalların qurulması və analizi və s.
Excel elektron cədvəli mətn redaktorlarının ümumi funksional imkanlarına  və bəzi idnəti funksiyalara  da malikdir Excel elektron cədvəlinin tətbiq sahəsi cox genişdi. Birinci növbədə  bu istənilən hesabi məsələlər,  mühasibat və mühəndis   hesabllar,müxtəlif 
Hesabatlar, analiz məsələləri, qiymət səhifələri və s. Excel-in bir çox rivazi,
Statistik, iqtisadi, məntiqi və s. tip funksiyaları var.
Windows mühitində işləyən  Exceı-də də Word kimi “nə görürsənsə,onu da istifadə edirsən”prinsipinə riayət olunur. Bu, elektron cədvəl ilə işə yüngüllük verir və bir çox səhvlərdən qaçmağa imkan yaratmaqla yanaşı, mürəkkəb hesablamalar aparmağa imkan verir.
Bundan başqa,Excel bir çox xidməti  funksiyalara da malikdir.Bu, mətinin daxil edilməsi və yoxlanılması,qrafikin yaradılması,verilənlərin idxal və ixrac olunması,cədvəllərə görə diaqramların yaradılması və sairədir.Excel proqramında çap vasitələri çox çevikdir.Excel-də fayılın bütün işçi səhifələrini,seçilmiş işçi səhifəni və ya sahəni çap edə bilərsiniz.Çap zamanı cədvəlin miqyası ilə də işləmək mümkündür,yəni çap rejimində miqyasla cədvəlin ölçüsünü böyüdüb-kiçiltmək olar.
Mənbə:İnformatika dərsliyi

Оставить комментарий