Move aləti

Paylaşmaq!

Move (yerdəyişmə — перемещение) aləti müxtəlif qrafik obyektlərin (məsələn: qatlar, formalar ya da şəkilin ayrılmış hissələri) yerini dəyişməyə imkan verir. Move alətini tez çağırmaq üçün V klavişanı basmaq lazımdır. Bu alət şəkilin qatını bir açıq sənəddən digər açıq sənədə köçürməyə imkan verir.

Move aleti

Move (yerdəyişmə) alətinin sazmaları

Move aleti

AutoSelect Layer (qatın avtomatik seçilməsi —aвтоматический выбор слоя) opsiyası avtomatik qatın seçilməsini həyata keçirməyə imkan verir. Güman edək ki , sizin şəkilinizin hər qatında bir neçə qrafik qat var. Qatın hansısa görünən qrafik obyektinə siçanın sol düyməsilə klik etsəniz, AutoSelect Layer opsiyası siz seçən qatı ən yuxarıya keçirdəcək və siz onun sonraki yerdəyişmələrini edə biləcəksiniz.
Show Bounding Box (məhdudlaşdırılmış düzbucağı göstərmək — показать ограничивающий прямоугольник) opsiyası şəkilin tutqun olan hissəsinin ətrafında çərçivə yaradır, bunun köməyilə şəkilin transformasiyasını görmək olar. Əslində Show Bounding Box opsiyası sadəcə Free Transform (sərbəst transformasiya — свободная трансформация) komandasını çağırır.

Move aleti

© İstifadə edilərkən gadirov.com-a istinad olunmalıdır

Оставить комментарий