İnternetdə şəbəkə ünvanları və indeksləri

İnternetdə şəbəkə ünvanları və indeksləri

Kompüter şəbəkələrində kompüterlərin bir-birini birmənalı şəkildə identifikasiya etməsi üçün onlara ünvanlar verilir.Kompüter şəbəkələrində verilənlərin ötürülməsinin təmin edilməsi üçün şəbəkəyə qoşulmuş hər bir qovşağın birmənalı şəkildə identifikasiya edilməsi imkanı olmalıdır. Bu IP-ünvanlamanın köməyi ilə mümkündür. Kompüter şəbəkəsinə qoşulmuş bütün kompüterlər, printerlər, marşrutlayıcılar və s. qovşaq sayılır və şəbəkədə qarşılıqlı əlaqədə olmaq üçün heç olmasa bir IP-ünvana malik olmalıdırlar. Читать далее »