Домой / Word 2003 (страница 6)

Word 2003

Mətnin xarici görünüşünün dəyişdirilməsi

Mətnin xarici görünüşünün dəyişdirilməsi

Əziz oxucularım, gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri.Sizləri Microsoft Office Word 2003 proqramına həsr edilmiş növbəti videodərslikdə salamlayıram.Bu günki videodərsimizin mövzusu Microsft Office Word 2003 proqramında mətnin xarici görünüşünün dəyişdirilməsi olacaq. Mətini xarici görünüşünün dəyişdirilməsi üçün formatlaşdırma alətlər panelinin düymələrindən istifadə etməklə mümükündür. İlk növbədə mətnin xarici görünüşünün dəyişdirilməsi üçün lazımi fayl ekrana çağırılır. Bunun üçün satndart alətlər panelindəki Açmaq- Open-Открыть düyməsini ... Читать далее »

Simvolların yerləşdirilməsi

Simvolların yerləşdirilməsi

Əziz oxucularım, gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri.Sizləri Microsoft Office Word 2003 proqramına həsr edilmiş növbəti videodərslikdə salamlayıram.Bu günki videodərsimizin mövzusu Microsoft Office Word 2003 proqramında simvolların yerləşdirilməsi olacaq. Tez-tez siz sənədi yaradarkən klaviatura üzərində olmayan simvollardan istifadə etməyə məcbur olursunuz. Klaviatura üzərində olmayan simvolların sənədə yerləşdirilməsi üçün kursoru lazımi yerdə yerləşdirin. İndi isə Yerləşdirmək-İnsert-Вставка menyusuna daxil olun. Açılmış menyudan Simvol-Symbol-Символ əmrini ... Читать далее »

Ofisin Mübadilə Buferi

Ofisin Mübadilə Buferi

Əziz oxucularım, gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri.Sizləri Microsoft Office Word 2003 proqramına həsr edilmiş növbəti videodərslikdə salamlayıram.Bu günki videodərsimizin mövzusu Microsoft Office Word 2003 proqramında mətinin bir neçə fraqmenti ilə işləmə olacaq.Mətnin bir və ya bir neçə fraqmenti ilə işləmək üçün Microsoft Office Word 2003 proqramı xüsusi alternativ imkan təklif edir. Ilk növbədə mətinin bir və ya bir neçə fraqmenti ilə ... Читать далее »

Mətnin yerdəyişməsi və surətinin çıxardılması

Mətnin yerdəyişməsi və surətinin çıxardılması

Əziz oxucularım, gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri.Sizləri Microsoft Office Word 2003 proqramına həsr edilmiş növbəti videodərslikdə salamlayıram.Bu günki videodərsimizin mövzusu Microsoft Office Word 2003 proqramında mətnin kəsilməsi, surətinin çıxarılması və yerləşdirilməsi olacaq.Qeyd etmək lazımdır ki, bu əməliyyatları görmək üçün Microsoft Office Word 2003 proqramı kifayət qədər alternatıv üsullar təklif edir.İstər mətnin yerini dəyişərkən, istər surətini çıxararkən, istərsə də yerləşdirərkən Microsoft Office ... Читать далее »

Əməliyyatın təkzibi

Əməliyyatın təkzibi

Əziz oxucularım, gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri.Sizləri Microsoft Office Word 2003 proqramına həsr olunmuş növbəti videodərslikdə salamlayıram.Bu günki dərsimizin mövzusu Microsoft Office Word 2003 proqramında dəyişikliklərin təkzibi və təkrar edilməsi olacaq. Həmçinin bu dərsdə biz sənədin miqyası anlayışı ilə yaxından tanış olacağıq.Təkzib və ya təkrar düymələri daxil edilən dəyişiklikləri ləğv etməyə və ya təkrarlamağa imkan verir. Ilk öncə mətndə hər hansı ... Читать далее »

Sənədə baxış rejimləri

Sənədə baxış rejimləri

Əziz oxucularım, gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri.Sizləri Microsoft Office Word 2003 proqramına həsr edilmiş növbəti videodərslikdə salamlayıram.Bu günki videodərsimizin mövzusu Microsoft Office Word 2003 proqramında sənədə baxış rejimləri olacaq. Microsoft Office Word 2003 proqramı ekranda sənədə baxmaq üçün bir neçə üsul təklif edir. Hər bir baxış rejimi işin bu və ya digər aspektində fikri cəm etməyə imkan verir. Bir baxış rejimindən ... Читать далее »

Orfoqrafik və qrammatik səhvlərin düzəldilməsi

Orfoqrafik və qrammatik səhvlərin düzəldilməsi

Əziz oxucularım, gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri.Sizləri Microsoft Office Word 2003 proqramına həsr edilmiş növbəti videodərslikdə salamlayıram.Bu günki videodərsimizin mövzusu Microsoft Office Word 2003 proqramında orfoqrafik və qrammatik səhvlərin düzəldilməsi olacaq. Gördüyümüz kimi mətndə bəzi sözlərin altından yaşıl, bəzilərininsə qırmızı dalğavari xəttlər çəkilmişdir ki, bu həmin sözlərin orfoqrafik və qrammatik cəhətdən yalnış olduğunu göstərir. Belə yoxlama yalnız düzgün yazılış yəni Правописание ... Читать далее »

Avtomətnin yaradılması

Avtomətnin yaradılması

Əziz oxucularım, gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri.Sizləri Microsoft Office Word 2003 proqramına həsr olunmuş növbəti videodərslikdə salamlayıram.Bu günki dərsimizin mövzusu Microsoft Office Word 2003 proqramında avtomətnin yaradılması olacaq.Avtomətn daxil etdiyimiz tez-tez təkrar edilməsi vacib olan verilənləri məsələn, idarə və təşkilatların adlarını,ad və soyadları və s. bu kimi verilənləri elə yadda saxlayır ki, həmin verilənləri asanlıqla təkrar etmək olsun. Avtomətn kimi daxil ... Читать далее »