Zip qurğusu

Paylaşmaq!

Modelindən asılı olaraq bir Zip diskindən 100,250 və ya 750 Mbayt informasiya saxlamaq olur.Ölçüsünə görə diskləri adi disketlərdən azca böyükdür.

Böyük tutumlu bu disklər verilənləri ehtiyyat üzünün çıxarılması,faylların uzun müddətə saxlanması,eləcə də informasiyanın bir yerdən başqa daşınması üçün çox münasibdir.

Zip 100 MB qur]usu yalnız 100 Mbaytlıq Zip diskləri oxuya bilir.250 Mbaytlıq Zip diskləri oxumaq üçün Zip 250 MB qurğusu gərəkdir.Bu qurğu  həm də 100 Mbaytlıq Zip diskləri oxuya bilir.Zip 750 MB qurğusu hər üç formatı oxuyur.

Zip-disklər qurğuya disketlər kimi qoyulur:etiket üstdə,metal qapaq isə öndə olmalıdır.Disk qurğuya girmirsə,onu zorla salmayın;yəqin ki,onu düzgün qoymursunuz.

Mənbə:Kompüter bunu öyrənməyə nə var ki?

Оставить комментарий