Ana səhifə / Excel 2003 (Səhifə 3)

Excel 2003

Formatların təyini

Formatların təyini

Əziz oxucularım bu gün ki video dərsimizin mövzusu Microsoft Excel 2003-də Formatların təyini olacaq. Formatın təyini üçün bu əməliyyat aparılır. Microsoft Office Excel 2003 proqramına daxil olan informasiyalar müxtəlif formatların verilməsini təklif edir. Microsoft Office Excel 2003 proqramında formatlaşdırma verilənlərdən əvvəl və ya sonra aparıla bilər. Xanaya format vermək çox asandır. İk növbədə xana və ya xanalar diapazonu seçilməlidir. Format-Format-Формат menyusuna …

Ətraflı
Sətirlər və sütunlar üzərində əməliyyatlar

Sətirlər və sütunlar üzərində əməliyyatlar

Əziz oxucularım bu günki video dərsimizin mövzusu Microsoft Excel 2003-də Sətirlər və sütünlar üzərində əməliyyatlar olacaq. Microsoft Excel 2003-də əgər biz mövcud cədvələ konkret sütun əlavə etmək istəyiriksə, kursor göstərilmiş mövqedə yerləşdirilir. Bundan sonra Yerləşdirmək-Insert-Вставкa menyusuna daxil olub, Столбцы əmrini seçin. Həmin sütunun silinməsi sütunu qeyd edin. Daha sonra isə Edit-Правка menyusuna daxil olub, Удалить sətri seçilir. Sətir və sütunlar üzərində aşağıdakı əməliyyatları …

Ətraflı
Xanalara verilənlərin daxil olunması

Xanalara verilənlərin daxil olunması

Əziz dostlar bu gün ki video dərsimizin mövzusu Microsoft Excel 2003-də Xanalar və verilənlərin daxil edilməsi olacaq. MS Excel 2003 proqramının strukturu sətr və sütunlardan təşkil olunduğundan burada verilənlərin daxil edilməsi MS Word 2003 proqramından fərqlənir.Unutmayaq ki, burada bizə kursor əvəzinə düzbucaqlı çərçivə verilir və bu düzbucaqlı çərçivə içərisində konkret informasiyaların daxil edilməsini təklif edir.Daha ətraflı aşağıdakı videodərsdə… Müəllif: Şaiq Qədirov

Ətraflı
İşçi vərəqlər üzərində əməliyyatlar

İşçi vərəqlər üzərində əməliyyatlar

Əziz oxucularım bu videodərsdə biz Sizinlə işçı vərəqlər və onlar üzərində əməliyyatlarla tanış olacağıq.Məlumdur ki,hər bir işçi kitabı ayrı-ayrı içşi vərəqlərindən təşkil olunub.Hər bir işçi vərəqi bir-birilə qarşılıqlı əlaqədədi.Microsoft Excel proqramında yaradılan yeni kitab üç işçi vərəqindən ibarətdir.İşçi vərəqlər üzərində aşağıdakı əməliyyatları aparmaq olar. Kitaba yeni işçi vərəqi əlavə etmək Kitabdan işçi vərəqin silinməsi İşçi vərəqin adının dəyişdirilməsi İşçi vərəqin …

Ətraflı
Kitabın bağlanması

Kitabın bağlanması

Əziz dostlar Microsoft Office Excel 2003 proqramında kitabın bağlanması üçün bir sıra üsullar mövcuddur.Kitabın bağlanması  üçün Закрыть sətri seçmək lazımdı. Microsoft Office Excel 2003 proqramında kitabın bağlanması üçün digər bir üsul Файл menyusunun Закрыть sətri köməyi ilə həyata keçirilir. Microsoft Office Excel 2003 proqramında kitabın bağlanması üçün klaviatur alternatividə mövcuddur. Bunun üçün klaviaturada Ctrl düyməsi sıxılı vəziyyətdə W hərfi vurulmalıdır. Microsoft Office Excel …

Ətraflı
Faylda edilmiş dəyişikliklərin yadda saxlanılması

Faylda edilmiş dəyişikliklərin yadda saxlanılması

Əziz oxucularım bu videodərsdə biz Sizinlə Excelin kitabında aparılmış dəyişikliklərdən sonra onun necə yaddaşa verilməsindən danışacağıq.Siz də hər hansı bir işçi kitabınızı proqrama çağırın və onda aparılmış dəyişikliyi yadda saxlamaq üçün sadəcə standart alətlər panelində Save-Yadda saxla-Сохранить düyməsini sıxın.Unutmayın ki,bu əməliyyat yalnız faylın adı olarkən tətbiq olunur.Yox əgər Siz fayla ad verməmisinizsə, onda bu düymə menyuda olan Сохранить как əmri …

Ətraflı
Excel proqramında fayla müraciət

Excel proqramında fayla müraciət

Bu gün ki, video dərsimizin mövzusu Excel proqramında fayla müraciət olacaq. Bunun üçün Excel 2003-də proqramında müxtəlif üsullar var. Microsoft Office Excel 2003-də Faylı ekrana çağırmaq üçün müxtəlif alternativ üsullar mövcuddur. Faylı ekrana çağırmağın üsullarından biri Fayl-File-Файл menyusuna daxil olub Açmaq-Open-Открыть əmrini seçməklə mümkündür. Excel proqramında fayla müraciət üçün standart alətlər panelində olan Açmaq-Open-Открыть düyməsini və yaxud klaviatura vasitəsilə CTRL+O və ya …

Ətraflı
Kitabın yadda saxlanılması

Kitabın yadda saxlanılması

Əziz oxucularım bu gün ki video dərsimizin mövzusu Kitabın yadda saxlanılması olacaq. Bunun üçün Excel 2003-də proqramında müxtəlif üsullar vardır. Əgər fayl ilk dəfə yadda saxlanılırsa, Fayl-File-Файл menyusunda olan Save as-Сохранить как əmri seçilir. Qarşıya çıxmış Сохранение документа pəncərəsində Имя файла sahəsində fayla veriləcək adın yazılması təklif olunur. Ad verildikdən sonra faylın yerləşəcəyi yer müəyyən edilir. Daha sonra Сохранить əmri …

Ətraflı