Ana səhifə / Power Point 2003 (Səhifə 2)

Power Point 2003

Qrafik obyektler

Qrafik obyektlər

Əvvəlki dərslərdə qeyd etdiyim kimi mətnlərdə slaydlarla yanaşı qrafik obyektlər də yerləşdirmək mümkündür. Bunun üçün ilk növbədə “KTM1” faylını ekrana çağıraq. Faylı ekrana çağırmağın bir çox üsulları vardır. Bu üsulların birindən istifadə etməklə faylı ekrana çağıraq. Klaviaturada CTRL düyməsi sıxılı vəziyyətdə O hərfini basın. Açılmış Open-Открытие документа pəncərəsində Mənim sənədlərim-My Documents-Мой документы qovluğu seçilir və sonra “KTM1”faylı seçilir. Daha sonra …

Ətraflı
Reng sxemi

Rəng sxemləri

Təqdimatın xarici görünüşünü dəyişmək üçün ən sadə yol şablonu dəyişməkdir. “Satış Planı” faylını ekrana çağıraq. Faylı ekrana çağırmağın bir çox yolları vardır. Bu üsulların birindən istifadə edək. Standart alətlər panelində olan Açmaq-Open-Открыть düyməsini basın. Açılmış Open-Открытие документа pəncərəsində Mənim sənədlərim-My Documents-Мой документы qovluğu seçilir və sonra “Satış Planı” faylını qeyd edib Açmaq-Open-Открыть düyməsini basın. Bu təqdimatın tərtibatını dəyişmək üçün Format-Format-Формат …

Ətraflı
Slaydlarin elave ve leqv edilmesi

Slaydların əlavə və ləğv edilməsi

Təqdimata yeni slaydlar əlavə etmək və onları ləğv etmək olar. Bu əməliyyatları nizamlama rejimində yerinə yetirmək məsləhətdir. Çünki bu rejimdə edilən dəyişikliklərin təqdimatın ümumi görünüşünə nə kimi təsir edəcəyini burada daha aydın görmək olur. Bunun üçün hər hansısa bir slaydı ekrana çağırın. İndi isə əməliyyatları tətbiq edək. İlk növbədə ikinci slaydı qeyd edək və ona yeni bir slayd əlavə edək. …

Ətraflı
Nizamlama rejimi

Nizamlama rejimi

İlk növbədə “Satış planı” faylını ekrana çağırın. Faylı ekrana çağırmğın bir çox üsulları var. Bunlardan biri Fayl-File-Файл menyusuna daxil olub, Mənim sənədlərim-My Documents-Мой документы seçilir və pəncərədəki Açmaq-Open-Открыть düyməsini basın. Beləliklə, fayl ekrana gəldi. Nizamlayıcı-Slide Sorter-Сортировщик слайдов düyməsini basın. Gördüyümüz kimi slaydımız nizamlama rejiminə keçdi. Nizamlama rejimində slaydların ardıcıl yerləşdirilmiş miniyatürlərinə baxmaq, bir neçə slaydla eyni zamanda işləmək və bu …

Ətraflı
Slayd ve Struktur rejimi

Slayd və Struktur rejimləri

Slayd rejimində təqdimatın pənəcərəsini bir slayd tutur. Bu rejimdə obyektləri dəyişmək, slayda mətn və şəkil daxil etmək olar. Bu rejimdə bir slaydan digərinə keçmək üçün şaquli sürüşdürmə zolağından və ya növbəti və əvvəlki slayd düymələrində istifadə etməklə mümkündür. Həmçinin klaviaturada olan PGUP və PGDN düymələri vasitəsilə biz növbəti və əvvəlki slaydlara keçmiş oluruq. Struktur-Outline-Структура rejim düyməsini sıxmaqla rejimi dəyişin. Struktur-Outline-Структура …

Ətraflı
Adi rejim

Adi rejim

İlk növbədə “Satış planı” faylını ekrana çağıraq. Faylı ekrana çağırmağın bir çox üsulları vardır. Alternativ üsullardan biri ilə faylı ekrana çağıraq. Klaviaturada CTRL düyməsi sıxılı vəziyyətdə O hərfini basın. Bundan sonra Save As-Сохранение документа pəncərəsində Mənim sənədlərim-My Documents-Мой документы qovluğundan lazımi faylı seçin və Açmaq-Open-Открыть düyməsini basın. Beləliklə, fayl ekrana gəldi. MS PowerPoint 2003 proqramında yaradılmış slaydlara müxtəlif rejimlərdə baxmaq …

Ətraflı
Yeni slaydin elave edilmesi

Yeni slaydın əlavə edilməsi

Ekranda KTM sərlövhə slaydı yerləşir. Sərlövhə slaydının arxasına yeni bir slayd əlavə edək. Bunun üçün ilk növbədə Yerləşdirmək-İnsert-Вставка menyusuna daxil olub Yeni slayd-New slide-Создать слайд əmrini seçin və yaxud klaviaturada CTRL düyməsi sıxılı vəziyyətdə M hərfini basın. Beləliklə, yeni boş salyd yaradıldı. Bu əməliyyatı Standart alətlər lövhəsində olan Yeni slayd-New slide-Создать слайд düyməsinini vasitəsilə də yerinə yetirmək olar. Ekranın sağ …

Ətraflı
Tertibat sablonlari

Tərtibat şablonlarından istifadə

Yeni slayd yaratmaq üçün bir neçə üsul mövcuddur. Həmin üsullardan biri ilə yeni slayd yaradaq. Bunun üçün Standart alətlər panelində Yeni-New Blank Document-Создать düyməsini basın. Qarşımızda boş yeni maket açıldı. Ekranın sağ küncündə Text Layouts-Макеты текста sahəsində mətn üçün müxtəlif mətn maketləri seçə bilərik. Ilk növbədə slaydın tərtibatını dəyişək. Sonra isə mətn maketlərindən istifadə edərək mətnləri daxil edək. Slide Layout-Разметка …

Ətraflı