Домой / Excel 2003 / İşçi vərəqlər üzərində əməliyyatlar

İşçi vərəqlər üzərində əməliyyatlar

Paylaşmaq!

Əziz oxucularım bu videodərsdə biz Sizinlə işçı vərəqlər və onlar üzərində əməliyyatlarla tanış olacağıq.Məlumdur ki,hər bir işçi kitabı ayrı-ayrı içşi vərəqlərindən təşkil olunub.Hər bir işçi vərəqi bir-birilə qarşılıqlı əlaqədədi.Microsoft Excel proqramında yaradılan yeni kitab üç işçi vərəqindən ibarətdir.İşçi vərəqlər üzərində aşağıdakı əməliyyatları aparmaq olar.

  1. Kitaba yeni işçi vərəqi əlavə etmək
  2. Kitabdan işçi vərəqin silinməsi
  3. İşçi vərəqin adının dəyişdirilməsi
  4. İşçi vərəqin yerinin dəyişdirilməsi
  5. Bütün işçi vərəqlərin seçilməsi
  6. İşçi vərəqin etiketinin rənginin dəyişdirlməsi və s.

Daha ətraflı aşağıdakı videodərsdə…

Müəllif: Şaiq Qədirov

2 комментария

  1. Şaiq müəllim çox sağ olun ki,bu mövzunu yazmısız.Göstərdiyiniz bütün üsulları tətbiq etdim.Lakin bilmək istəyirəm ki,bu əməlliyyatlar excel proqramının digər versiyalarında var.

  2. Şaiq müəllim çox sağ olun ki,belə bir mövzu yaratmısınız.Çox sağ olun.

Оставить комментарий