Ana səhifə / ŞÜİOR

ŞÜİOR

Bu bölmə ŞÜİOR adlanır. Şəbəkə və ümumi istifadədə olan resurslar modula daxil olan mövzular barədə məlumat verilir. Şəkilli və video formatında olan dərsliklərimiz ümid edirəm ki, tələbələrin ürəyincə olacaq. Bu modul (ŞÜİOR) Peşə Mərkəzi, liseyi və məktəblərində tədris olunan ixtisas fənnidir.

Şəbəkə avadanlıqları haqqında məlumat

Şəbəkə avadanlıqları haqqında məlumat

Kompüterləri bir şəbəkədə birləşdirmək və şəbəkənin işini təmin etməkdən ötrü əlavə avadanlıqlar – yönləndirici, toparlayıcı, kommutator və s. lazımdır.

Ətraflı
Ağacvari və qarışıq topologiya

Ağacvari və qarışıq topologiya

Ağacvari strukturda bütün şəbəkə üçün bir mərkəzi server və müxtəlif işçi qruplar üçün bir neçə fayl-server olur. Qarışıq topologiya isə yuxarıdakı topologiyaların birləşməsindən təşkil olunur. Yəni burada həm şin, həm halqavari, həm də ulduzvari topologiyalar iştirak edə bilər.

Ətraflı
Ulduz (Star) topologiyası

Ulduz (Star) topologiyası

Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkələr mərkəzi qovşaq üzərində qurulur. Hər bir kompüter mərkəzi qovşaq ilə ayrıca xətlə birləşdirilir. Kompüterlər arasında informasiya mübadiləsi mərkəzi qovşaq vasitəsi ilə həyata keçirilir.

Ətraflı
Şəbəkə topologiyaları haqqında məlumat

Şəbəkə topologiyaları haqqında məlumat

Şəbəkə sadəcə cihazların bir-birilə əlaqə qurması və müəyyən edilmiş məlumatların paylaşılması deməkdir. Bunlar kompüterlər (PC), Serverlər, routerlər və s. ola bilər. Ən böyük şəbəkəyə İnterneti, ən kiçik şəbəkəyə isə iki kompüterin bir-birinə bağlanmasını nümunə göstərə bilərik.

Ətraflı
Şəbəkədəki kompüterin rollarına görə şəbəkə qrupları

Şəbəkədəki kompüterin rollarına görə şəbəkə qrupları

“Muştəri-qulluqcu”, yaxud “muştəri-server” şəbəkəsi [client-server network]. Bu növ yerli şəbəkədə iş stansiyalarının və serverin imkanlarından maksimum istifadə etmək məqsədilə idarəetmə onlar arasında paylanır.

Ətraflı
Ötürülmə sürətinə görə kompüter şəbəkəsinin növləri

Ötürülmə sürətinə görə kompüter şəbəkəsinin növləri

Kompüter şəbəkəsi — rabitə xətləri və xüsusi proqram təminatı ilə bir-birilə əlaqəli kompüterlər və periferiya avadanlıqları sistemindən ibarətdir. Verilənlərin ötürülmə sürətinə görə kompüter şəbəkəsinin 3 növü vardır.

Ətraflı
Ötürülmə mühitinə görə şəbəkənin növləri

Ötürülmə mühitinə görə şəbəkənin növləri

Naqilli mühit olaraq mis koaksial kabeldən, sarınmış cütlük kabelindən, optik lif kabelindən istifadə olunur. Naqilsiz mühit olaraq isə radiosiqnallardan,mikrodalğalardan, peyk rabitəsi vasitələrindən istifadə olunur.

Ətraflı
VPN şəbəkə haqqında məlumat

VPN şəbəkə haqqında məlumat

Müxətlif dərs vəsaitlərində VPN şəbəkəsi ilə bağlı müxtəlif izahatlara rast gəlinir. Onların biri ilə tanış olaq. Lokal və qlobal şəbəkələrin əlaqəsinə maraqlı örnəklərdən biri virtual özəl şəbəkədir (Virtual Private Network, VPN).

Ətraflı