Домой / Elektron dərsliklər / XƏTT və SƏRHƏDLƏRİN TAPILMASI

XƏTT və SƏRHƏDLƏRİN TAPILMASI

Paylaşmaq!

 

İşığın intensivliyinin ölçüsünü ədədlərlə almış maşın onu aydınlaşdırmalıdır, başqa sözlə, bu ədədlərin bildirdiyini araşdırmalıdır . Proses konturların axtarılmasından başlayır. Bu  əməliyyat əşyaların hissələrinin və ya özünün sərhədlərini  müəyyənləşdirməyə  imkan verir. Axtarış zamanı parlaqlığın kəskin dəyişilməsi müəyyənləşir  ki, bu da əşyanın sərhədində baş verir. Məsələn ,oyuncaq ayı balasının ağqara təsvirində ən kəskin keçid, fonla ayı balası və onun gözü ilə burnu ətrafındadır.

Mənbə:Uşaq Ensiklopediyası

Оставить комментарий