Ana səhifə / 2014 / Октябрь

Aylıq arxiv

Word 2010 proqramında Ofisin mübadilə buferi

Word 2010 proqramında Ofisin mübadilə buferi

Bugünkü dərsimizin mövzusu Word 2010 proqramında Ofisin mübadilə (Буфер обмена) paneli olacaq. Qeyd etmək lazımdır ki, mətnin bir və ya bir neçə fraqmenti ilə işləmək üçün Word 2010 proqramı istifadəçiyə ofisin mübadilə buferindən (Буфер обмена) istifadə etməyi təklif edir. Bugünkü, dərsimizdə həmin panelin elementləri ilə tanışlıq olacaq.

Ətraflı
Mətnin yerdəyişməsi və surətinin çıxarılması

Mətnin yerdəyişməsi və surətinin çıxarılması

Bugünkü dərsimizin mövzusu Mətnin yerdəyişməsi və surətinin çıxarılması olacaq. Hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək istəyirəm ki, mətnin yerdəyişməsi və surətinin çıxarılması üçün ilk növbədə biz Главная lenti üzərinə bərkidilmiş Буфер обмена adlanan paneldən istifadə istifadə edəcəyik.

Ətraflı
Word 2010 proqramında sənədin miqyası

Word 2010 proqramında sənədin miqyası

Microsoft Word 2010 proqramına həsr olunmuş növbəti on dördüncü video dərsliyimdə sizləri salamlayıram. Bugünkü dərsimizin mövzusu Word 2010 proqramında sənədin miqyası olacaq. Word 2010 proqramında sənədin miqyası ilə işləmək üçün Вид lenti üzərinə bərkidilmiş масштаб bölməsindən istifadə etməyi təklif edir. Panel üzərində 5 düymə mövcuddur.

Ətraflı
Orfoqrafik və qrammatik səhvlərin düzəldilməsi

Orfoqrafik və qrammatik səhvlərin düzəldilməsi

Bugünkü dərsimizin mövzusu Orfoqrafik və qrammatik səhvlərin düzəldilməsi olacaq. Hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək istəyirəm ki, mətndə bəzi sözlərin altından qırmızı dalğavari xətlər çəkilir. Xüsusən cümlələrin altından isə yaşıl dalğavari xətlər çəkilir. Bu onu göstərir ki, həmin və ya söz birləşməsi orfoqrafik və qrammatik cəhətdən düzgün yazılmayıb. Belə yoxlama yalnız düzgün yazılış-Правописание əmrinin aktivləşdirilməsi zamanı baş verir. Düzgün yazılış-Правописание funksiyası nəinki səhvləri qeyd edir. Həmçinin onları aradan qaldırmağa da kömək edir.

Ətraflı
Word 2010 proqramında təkzib və təkrar düymələri

Word 2010 proqramında təkzib və təkrar düymələri

Bugünkü, dərsimizin mövzusu Word 2010 proqramında dəyişikliklərin təkzibi və təkrarı olacaq.Hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək istərdim ki,əməliyyatın təkzibi və təkrarı düymələri daxil edən dəyişiklikləri təkzib və təkrar etməyə imkan yaradır. Word 2007 proqramından başlayaraq əməliyyatı təkzib və təkrar edən düymələr ani işə salma (панели быстрого доступа)  panelində yerləşdirilir.Bu düymələrin köməyi ilə əməliyyatı təkzib və təkrar edə bilərik.

Ətraflı
Word 2010 proqramında sənədə baxış rejimləri

Word 2010 proqramında sənədə baxış rejimləri

Bugünkü dərsimizin mövzusu Word 2010 proqramında sənədə baxış rejimləri olacaq. Birinci rejim Черновик-Qaralama adlanır. Bu rejim Word 2003 proqramında Adi rejim sayılırdı. Word 2010 proqramında isə bu rejimin adı Черновик-Qaralama rejimidir.

Ətraflı
Sonuncu dəfə istifadə olunan sənədlərə müraciət

Sonuncu dəfə istifadə olunan sənədlərə müraciət

Bugünki, dərsimizin mövzusu Sonuncu dəfə istifadə olunan sənədlərə müraciət olacaq. Hər şeydən əvvəl onu qeyd edim ki,sənədə müraciət qaydası haqqında biz səkkizinci video dərslikdə öyrənmişdik. Bu üsullardan istifadə edərək istədiyimiz sənədi proqramda daha tez ekrana çağıra bilərdik.

Ətraflı
Word 2010 proqramında sənədin bağlanması

Word 2010 proqramında sənədin və proqramın bağlanması

Bugünkü, dərsimizin mövzusu Word 2010 proqramında sənədin və proqramın bağlanması olacaq. İlk növbədə onu qeyd edim ki, Word 2003 proqramından fərqli olaraq Word 2010 proqramında sənədi bağlamaq üçün nəzərdə tutulan xüsusi bir düymə yoxdur. Əvvəlcə siçanın göstəricisini Fayl (Файл) menyusuna Klaviatura ilə bağlamaq yaxınlaşdırın və onun üzərində bir dəfə vurun. Və açılan menyudan Закрыть (Bağlamaq) adlanan sətri seçməliyik.

Ətraflı