Ana səhifə / Word 2003

Word 2003

Bu bölmədə Microsoft Word 2003 proqramı haqqında məlumat verilmişdir. Microsoft Word 2010 proqramı sənədlərin tərtib olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Word proqramına aid tapşırıq 4

Word proqramına aid tapşırıq 4

Bu video dərsliklərdən böyük əksəriyyəti mətnin formatlanmasına və bunun üçün istifadə olunan format alətlər panelinə və Формат menyusuna həsr olunub. Bu video dərsimizdə biz elan mətinin Word 2003 proqramında yığılması və onun düzgün format olunmasına toxunacağıq.

Ətraflı
Word proqramına aid tapşırıq 3

Word proqramına aid tapşırıq 3

Bu video dərsimizdə biz elan mətinin Word 2003 proqramında yığılması və onun düzgün format olunmasına toxunacağıq. Bu video dərsimiz hər hansı bir elan mətninin yığılması və onun formatlaşdırılmasından bəhs edəcək.

Ətraflı
Word proqramına aid tapşırıq 2

Word proqramına aid tapşırıq 2

Odur ki, Word proqramına aid tapşırıq 2 adı ilə qələmə aldığım video dərslikdə də yenə mətnin düzgün formatlanmasına dair mövzulara toxunacam.  Bu dərsdə biz sənədi düzgün formatlaşdırma qaydalarını öyrənəcəyik.

Ətraflı
Word proqramına aid tapşırıq 1

Word proqramına aid tapşırıq 1

Bildiyimiz kimi artıq kanalımızda Word 2003 proqramına həsr olunan xeyli sayda video dərsliklər yerləşdirmişəm. Bu video dərsliklərdən böyük əksəriyyəti mətnin formatlanmasına və bunun üçün istifadə olunan format alətlər panelinə və Формат menyusuna həsr olunub.

Ətraflı
Sənədin çap olunması

Sənədin çap olunması

Sənədin çapı zamanı Microsoft Office Word 2003 proqramında standart alətlər panelindəki Печать düyməsindən istifadə etmək olar. Başqa bir üsullar sənədi çap etmək üçün Файл menyusuna daxil olub Печать əmrindən istifadə etmək olar.

Ətraflı
Sənədə çapdan əvvəl baxış

Sənədə çapdan əvvəl baxış

Sənədə çapdan əvvəl baxış üçün Microsoft Office 2003 proqramı standart alətlər panelindəki Предварительный просмотр düyməsindən istifadə etməyi təklif edir. Sənədə çapdan əvvəl baxış üçün başqa bir yol Файл menyusuna daxil olub Предварительный просмотр sətrini seçməkdir.

Ətraflı
Sahələrin müəyyən edilməsi

Sahələrin müəyyən edilməsi

Sahələrin müəyyən edilməsi üçün Microsoft Office Word 2003 proqramında Файл menyusuna daxil olmaq lazımdır. Açılan menyunun Параметры страницы əmrinin köməyi ilə sahələri müəyyən etmək olar.

Ətraflı
Cədvəllərin tərkibini müəyyən etmək

Cədvəllərin tərkibini müəyyən etmək

Əgər cədvəli mərkəzə doğru çəkmək istəsək, bunun üçün nə formatlaşdırma nə də cədvəl və haşiyələr panelindən istifadə olunmur. Bunun üçün Cədvəl-Table-Таблица menyusundan istifadə olunur. Cədvəl-Table-Таблица menyusuna daxil olun və Свойства таблицы əmrini seçin. Açılmış pəncərənin birinci səhifəsi Таблица səhifəsi adlanır.

Ətraflı