Ana səhifə / Dizayn Modulu-2 kurs

Dizayn Modulu-2 kurs

Bu bölmədə Dizayn Modulu-2 kurs modula daxil olan mövzular barədə məlumat verilir. Şəkilli və video formatında olan dərsliklərimiz ümid edirəm ki, tələbələrin ürəyincə olacaq. Dizayn Modulu-2 kurs Peşə Mərkəzi, liseyi və məktəblərində tədris olunan ixtisas fənnidir.

Corel Draw X6 proqramında sadə fiqurların yaradılması

Corel Draw X6 proqramında sadə fiqurların yaradılması

Bunun üçün proqramının sağ küncündə yerləşən Rectangle (Прямоугольник) alətindən istifadə olunur. Bu alət ilə düzbucaqlı, kvadrat, həmçinin dəyirmi küncə malik düzbucaqlıya oxşar fiqurlar çəkmək olar.

Ətraflı

Corel Draw X6 proqramında sənədin bağlanması və müraciət üsulları

Corel Draw X6 proqramında sənədin bağlanması və müraciət üsulları

Açılan proqram pəncərəsində yeni boş sənəd yaradırıq. Əgər faylın adı varsa,onda edilmiş dəyişikliyi yadda saxlamaqla bağlamaq olar. Mövcud faylı bağlmaq üçün Файл menyusuna daxil olub Закрыть sətrini seçirik.

Ətraflı

Corel Draw X6 proqramında sənədin yaddaşa verilməsi

Corel Draw X6 proqramında sənədin yaddaşa verilməsi

Bunun üçün mövcud sənəd üzərində klaviaturada CTRL düyməsi sıxılı vəziyyətdə S hərfi vurulmalıdır. Əgər sənəd ilk dəfə yaddaşa verilirsə, bu zaman yeni dialoq pəncərəsi meydana gəlir. Qarşıya çıxan pəncərədə faylın yadda saxlanılacaq yeri təyin olunur.

Ətraflı

Ştamp aləti

Ştamp aləti

Bu alətin köməyi ilə Adobe Photoshop proqramında bir sıra mürəkkəb əməliyyatları şəkil üzərində aparmaq olar. Ən çox şəklin qüsurlu hissələrinin bərpasında və şəklin retuş olunmasında istifadə edilir.

Ətraflı

Şəkillərin çevrilməsi

Şəkillərin çevrilməsi

Поворот изображения- İmage Rotation funksiyası vasitəsilə şəkilləri çevirmək və ya bütün təsviri əks etdirmək olar. Bu komandaları ayrı qatlara, qatların fraqmentlərinə, konturlara və ya seçilmiş sahələrin sərhədlərinə tətbiq etmək olmaz.

Ətraflı

Şəkillərin ölçülərinin dəyişdirilməsi və çevrilməsi

Şəkillərin ölçülərinin dəyişdirilməsi və çevrilməsi

Şəkillərin ölçülərinin dəyişdirilməsi üçün Adobe Photoshop proqramında Crop Tool (Рамка) alətindən geniş istifadə olunur. Crop aləti köməyilə şəkilləri verilmiş ölçüyə qədər kəsmək və dəyişdirmək olar. Menyuda Image (изображение) - Crop (Кадрирование) sətrini seçməklə yerinə yetirmək olar.

Ətraflı

Görüntü hissələrinin retuşu

Görüntü hissələrinin retuşu

Retuş – şəkildə şəxsin üzünün düzəlişidir. O dərinin problemli sahələrini düzəltməyə və ideala qədər şəkili çatdırmağa icazə verir.

Ətraflı