Ana səhifə / KQİES

KQİES

Bu bölmə KQİES adlanır. Kompüter qurğularını idarə edən sistemlər moduluna daxil olan mövzular barədə məlumat verilir. Şəkilli və video formatında olan dərsliklərimiz ümid edirəm ki, tələbələrin ürəyincə olacaq. Kompüter qurğularını idarə edən sistemlər modulu Peşə Mərkəzi, liseyi və məktəblərində tədris olunan ixtisas fənnidir.

MS-DOS əməliyyat sistemində fayl anlayışı

MS-DOS əməliyyat sistemində fayl anlayışı

DOS əməliyyat sistemlərində faylın adı iki hissədən ibarətdir: ad və genişlənmə. Bəzən ad və genişlənməyə birlikdə faylın adı da deyilir.

Ətraflı
Advanced BIOS Features

Advanced BIOS Features

Açılış viruslarından qoruyur. Bu, sabit disk və ya disketin açılış sektorundan ötürülən xüsusi bir virus növüdür. Boot virusları son vaxtlar çox yayılmır

Ətraflı
Standart CMOS Setup

Standart CMOS Setup

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor): BIOS məlumatlarını saxlayan yarımkeçirici mikroçipə verilən addır.BIOS Setup-ı ilk açıldıqda ekrana gələn menyuya CMOS Setup adı verilir

Ətraflı
MS-DOC-un əsas komponentləri

MS-DOC-un əsas komponentləri

Bu komponentlərə MS-DOS-un modulları da deyilir. AUTOEXEC.BAT sistem diskinin kökündə yerləşir, sistem açıldıqda əmrlərin avtomatik icrası üçün lazımdır.

Ətraflı
BIOS nizamları haqqında

BIOS nizamları haqqında

BIOS məlumatlarını saxlayan yarıkeçiriciyə verilən addır. (Complementary Metal Oxide Semiconductor). BIOS Setup-ı ilk açanda ekrana gələn menyuya da CMOS Setup adı verilir.

Ətraflı
MS-DOC-un üstün cəhətləri

MS-DOC-un üstün cəhətləri

Bildiyimiz kimi MS-DOS əməliyyat sistemi minimal funksiyalar yığımından ibarət olmaqla bir nəfərin vahid proqramla işləməsinə imkan yaradır.

Ətraflı
DOS ailəsinin əməliyyat sistemləri

DOS ailəsinin əməliyyat sistemləri

Bu ailənin birinci üzvü MS-DOS (Microsoft Disk Operating System - Microsoft firmasının disk əməliyyat sistemi) sistemidir.

Ətraflı
MS-DOC əməliyyat sistemi və onun versiyaları

MS-DOC əməliyyat sistemi və onun versiyaları

Ən mühüm əməliyyat sistemlərindən biri də MS-DOS-dur. Bu əməliyyat sistemi 1981-ci ildə ABŞ-da İBM PC kompüterilə ilə eyni vaxtda meydana gəlmişdir. Sistemin yaradıcısı müasir dövrdə ən çox gəlir gətirən firma olan Microsoft firmasıdır.

Ətraflı