Ana səhifə / Microsoft Office Publisher 2003

Microsoft Office Publisher 2003

Bu bölmədə Microsoft Microsoft Office Publisher 2003 proqramı haqqında məlumat verilmişdir. Microsoft Office Publisher 2003 proqramı dəvətnamələrin, kalendarların, vizitka və bukletlətrin və sair tərtib olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bölməmiz kompüter qruplarında təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Publisher 2003 proqramında dəvətnamələrin yaradılması

Publisher proqramında dəvətnamələrin yaradılması

New Publication- Новая Публикация-Yeni nəşrlər tapşırıqlar panelində nəşr növləri siyahısından Publications for Print- Публикация для печати-Çap üçün nəşrlər növünü, sonra isə Открытки-Dəvətnamələr növünü seçin.

Ətraflı
Publisher proqramında təqvimin yaradılması

Publisher proqramında təqvimin yaradılması

New Publication- Новая Публикация-Yeni nəşrlər tapşırıqlar panelində nəşr növləri siyahısından Publications for Print- Публикация для печати-Çap üçün nəşrlər növünü, sonra isə Календари-Təqvimlər növünü seçin. Pəncərənin sağ hissəsində açılan təqvim nümunələrindən birini seçin və üzərinə çıqqıldadın.

Ətraflı
Publisher 2003 ikiüzlü vizit kartın hazırlanması

Publisher 2003 ikiüzlü vizit kartın hazırlanması

Business Card Options-Vizit kartın parametrləri-Параметры визитная карточки tapşırıqlar panelinin Orientation-Ориентация-İstiqamət bölümündə Portrait-Книжная (portret, kitab), yaxud Landscape-Альбомная (mənzərə, albom) variantını seçin.

Ətraflı
Publisher 2003 proqramında vizit kartın növləri

Publisher 2003 proqramında vizit kartın növləri

Vizit kartından necə istifadə etməli? Beynəlxalq təcrübədə vizit kartlarından çox zaman ölkənin hökumət, diplomatik və ictimai dairələri ilə əlaqələrin qurulması və saxlanması üçün istifadə olunur. Lakin vizit kartından, onun sahibinin qiyabi təqdim olunması məqsədilə də istifadə oluna bilər. Hər hansı əlamətdar hadisəni - milli, yaxud başqa bayramları, ad günlərini, vəzifədə yüksəlməni təbrik edərkən hədiyyəyə vizit kartlarını da əlavə etmək olar

Ətraflı
Publisher 2003 informasiya bukletinin yaradılması

Publisher 2003 informasiya bukletinin yaradılması

ukletlər populyar olan kiçik poliqrafiya formalarından biridir. Buklet fransızca ( bouclett ) sözündən olub, halqacıq kimi tərcümə olur. O paralel qatlamaları olan vərəqdir və şırma kimi bükülür. Bu cür forma bukletə yığcamlıq verir və onu quruluşca informasiya bloklarına ayırır. Bukletlər sərgilər, təqdimatlar, reklam kampaniyaları aparılan yerlərdə insanları məlumatlandırmaq üçün ideal vasitədir. Bukletin dizaynını hazırlamaq üçün aşağıdakı elementlərdən istifadə olunur. Loqotip, əlaqə saxlamaq üçün məlumatlar, qrafik materiallar (slaydlar, fotolar, klipartlar) və mətnlər.

Ətraflı
Publisher-çərçivələrin yaradılması və silinməsi

Publisher-çərçivələrin yaradılması və silinməsi

İnformasiya bülleteninə lazım olduğu miqdarda mətn sahəsi əlavə etmək olar. Belə zərurət yarandıqda aşağıdakıları yerinə yetirmək zəruridir.Proqramın baş pəncərəsinin sol qırağı boyunca yerləşən Objects-Obyektlər-Обьекты alətlər zolağında Text Box-Mətn qutusu-Надпись düyməsini çıqqıldadın.

Ətraflı
Publisher-çərçivələrinin birləşdirilməsi və ayrılması

Publisher-çərçivələrinin birləşdirilməsi və ayrılması

Əgər mətnin importu zamanı mətnin hamısı çərçivəyə sığışmırsa, onda ekrana avtomatik köçürmə funksiyasından istifadə edilib-edilməməsi haqqında sorğu çıxacaq. Beləliklə biz Publisher-çərçivələrinin birləşdirilməsi və ayrılması mövzusu ilə tanış olduq. Sonda bir müəllif kimi qeyd etmək istəyirəm ki, elektron dərsliyim Microsoft Office Publisher 2003 proqramını müstəqil öyrənmək istəyən yeni başlayan istifadəçilər üçün nəzərdə tutulub.

Ətraflı