Ana səhifə / Tətbiqi Proqramlar

Tətbiqi Proqramlar

Bu bölmə Tətbiqi Proqramlar adlanır. Bildiyimiz kimi insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid məsələləri həll etmək üçün nəzərdə tutulan proqram təminatına tətbiqi proqramlar deyilir. Bölməmiz kompüter qruplarında təhsil alan tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Excel 2016 proqramında filterlərdən istifadə

Excel 2016 proqramında filterlərdən istifadə

Данный lentinə daxil oluruq. Сортировка и фильтр alətlər qrupundan Фильтр düyməsini sıxın. Gördüyümüz kimi cədvələ filter tətbiq olundu.

Ətraflı
Excel 2016 proqramında cədvəllər və diaqramlar

Excel 2016 proqramında cədvəllər və diaqramlar

Elektron cədvəllər, əsasən, böyük həcmdə eynitipli ədədi verilənlərin tez və keyfiyyətlə emalı üçün nəzərdə tutulsa da, onları qrafik şəkildə göstərməklə daha əyani və anlaşıqlı edir. Cədvəl verilənlərinin qrafik təqdim edilməsi üçün başlıca vasitə diaqramlardır.

Ətraflı
Excel 2016 proqramında düsturlarla iş

Excel 2016 proqramında düsturlarla iş

Düstur-xanaya daxil edilən riyazi əməliyyatlar ardıcıllığıdır. Düsturlar sadə və qısa, ya da mürəkkəb və uzun ola bilərlər.

Ətraflı
Excel 2016 proqramında avtocəm əmri

Excel 2016 proqramında avtocəm əmri

Microsoft Excel 2016 proqramında “Σ-avtosumma” əmrinin menyusu ilə ədədlər üzərində aşağıdakı əməliyyatları aparmaq olar.

Ətraflı
Excel 2016 usta formatının tətbiqi

Excel 2016 usta formatının tətbiqi

Microsoft Excel 2016-da cədvələ usta formatının tətbiqi üçün cədvəl və onu təşkil edən elementlər qeyd edilməlidir.

Ətraflı
Excel 2016 proqramında verilənlərin formatı

Excel 2016 proqramında verilənlərin formatı

Bildiyimiz kimi Microsoft Excel 2016 proqramında formatlaşdırma verilənlərdən əvvəl və ya sonra aparıla bilər. Xanalara aşağıdakı formatlardan birini təyin etmək olar.

Ətraflı
Xanaya daxil edilmiş verilənlərin düzlənməsi

Xanaya daxil edilmiş verilənlərin düzlənməsi

Xanalardakı verilənləri düzləndirmək üçün Home-Главная lenti üzərində yerləşən Alignment-Выравнивания alətlər qrupunun elementlərindən istifadə olunur.

Ətraflı
Sətir və sütunlar üzərində əməliyyatlar

Sətir və sütunlar üzərində əməliyyatlar

Bunun üçün sütun qeyd olunur. Главная-Home lentinə daxil oluruq. Ячейки-Cells alətlər qrupundan Вставить-İnsert düyməsini sonra isə Вставить столбцы на лист-İnsert Sheet Columns sətri seçilir.

Ətraflı