Ana səhifə / Ofis proqramları modulu

Ofis proqramları modulu

Ms Office proqramlar paketi

Ms Office proqramlar paketi

1975-ci ildə təsis edilmiş Microsoft şirkəti hazırda proqram təminatı istehsalı, fərdi kompüter və serverlər üçün internet texnologiyalarının hazırlanması, eyni zamanda onlara xidmət göstərilməsində dünya lideridir.

Ətraflı
Qlobal kompüter şəbəkələri üçün TPP

Qlobal kompüter şəbəkələri üçün TPP

Qlobal şəbəkələrin tətbiqi proqram paketlərinin əsas vəzifəsi istifadəçinin ərazilər üzrə paylanmış ümumi şəbəkə aresuslarına, verilənlər bazasına müraciəti, məlumatların ötürülməsini və s. rahat və etibarlı təmin etməkdən ibarətdir.

Ətraflı
Problemyönlü Tətbiqi proqram paketləri

Problemyönlü Tətbiqi proqram paketləri

Tətbiqi proqram paketlərinin çox geniş yayılmış sinfi problemyönlü tətbiqi proqram paketləridir. Praktiki olaraq elə tədqiq sahəsi yoxdur ki, burada heç olmasa bir tətbiqi proqram paketi olmasın. Problemyönlü tətbiq proqram paketləri elə proqram məhsuluna deyilir ki, burada konkret bir sahənin hər hansı bir məsələsinin həlli nəzərdə tutulur.

Ətraflı
Üsulyönlü Tətbiqi Proqram Paketləri

Üsulyönlü Tətbiqi Proqram Paketləri

Üsulyönlü tətbiqi proqram paketləri riyazi – iqtisadi məsələlərin müəyyən üsullarla həllini reallaşdırır. Bu paketlərə misal olaraq fərdi kompyuterlərdə reallaşdırılan Math Cad, MatLab, Derive, TK Solver, Mathematica, Maple, Simplex, Stats Network proqramlarını göstərmək olar.

Ətraflı
Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram təminatı 2

Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram təminatı 2

Cədvəlin emalı üçün təyin olunan Tətbiqi Proqram Paketlərinə elektron cədvəllər adlanır. Cədvəldə verilənlər sətir və sütunun kəsişməsindəki xanalarda saxlanılır.

Ətraflı
Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram təminatı

Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram təminatı

Ümumi təyinatlı TTP – istifadəçinin funksional məsələlərinin və informasiya sistemlərini hazırlanması və istismarının avtomatlaşdırılması üçün təyin olunan universal proqram məhsuludur.

Ətraflı
Tətbiqi proqram təminatının təsnifatı

Tətbiqi proqram təminatının təsnifatı

Tətbiqi proqram təminatı istifadəçinin hər hansı məsələni həll etmək məqsədilə yaradılır. Tətbiqi proqram təminatı sistem proqram təminatının, xüsusilə əməliyyat sisteminin idarəsi altında işləyir.

Ətraflı