Ana səhifə / Ofis proqramları modulu

Ofis proqramları modulu

Üsulyönlü Tətbiqi Proqram Paketləri

Üsulyönlü Tətbiqi Proqram Paketləri

Üsulyönlü tətbiqi proqram paketləri riyazi – iqtisadi məsələlərin müəyyən üsullarla həllini reallaşdırır. Bu paketlərə misal olaraq fərdi kompyuterlərdə reallaşdırılan Math Cad, MatLab, Derive, TK Solver, Mathematica, Maple, Simplex, Stats Network proqramlarını göstərmək olar.

Ətraflı
Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram təminatı 2

Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram təminatı 2

Cədvəlin emalı üçün təyin olunan Tətbiqi Proqram Paketlərinə elektron cədvəllər adlanır. Cədvəldə verilənlər sətir və sütunun kəsişməsindəki xanalarda saxlanılır.

Ətraflı
Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram təminatı

Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram təminatı

Ümumi təyinatlı TTP – istifadəçinin funksional məsələlərinin və informasiya sistemlərini hazırlanması və istismarının avtomatlaşdırılması üçün təyin olunan universal proqram məhsuludur.

Ətraflı
Tətbiqi proqram təminatının təsnifatı

Tətbiqi proqram təminatının təsnifatı

Tətbiqi proqram təminatı istifadəçinin hər hansı məsələni həll etmək məqsədilə yaradılır. Tətbiqi proqram təminatı sistem proqram təminatının, xüsusilə əməliyyat sisteminin idarəsi altında işləyir.

Ətraflı