Ana səhifə / Excel 2003

Excel 2003

Bu bölmədə Microsoft Excel 2003 proqramı haqqında məlumat verilmişdir. Bu proqram elektron cədvəllərin, hesabatların yaradılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Excel 2003 proqramında mümkün qiymətlər

Excel 2003 proqramında mümkün qiymətlər

Bildiyimiz kimi daxil edilənlərin bəzi şərtlərə uyğun gəlməsi üçün bu mövzudan istifadə olunur. Mövzu praktik mövzu olduğundan tövsiyyə edirəm ki, video dərsə baxdıqca sizdə onu əyani tətbiq edəsiniz.

Ətraflı
Excel 2003-də verilənlərin nizamlanması

Excel 2003-də verilənlərin nizamlanması

Bunun üçün video dərsdə göstərilən cədvəli excel proqramında qurun. Excel proqramı nizamlamaq üçün müxtəlif üsullar təklif edir. Bu istər alətlər panelinin düymələri ilə istərsə də menyu əmrlərinin köməyi ilə həyata keçirilə bilər.

Ətraflı
Excel 2003-də cədvələ filterin tətbiqi

Excel 2003-də cədvələ filterin tətbiqi

Cədvələ filterin tətbiqi üçün Данные menyusuna daxil olun və Фильтр sətrini daha sonra isə Автофильтр sətrini qeyd edin. Beləliklə qeyd eddilmiş sətrlərsdə avtofilterin düymələri yarandı.

Ətraflı
Excel 2003-də ssenarilər dispeçeri

Excel 2003-də ssenarilər dispeçeri

Belə ki Excel 2003-də bu əməliyyatları aşağıdakı kimi aparmaq olar. Mürəkkəb məsələlərlə iş zamanı ssenarilər disperindən istifadə olunur. Burada dəyişənlər çoxluğunu daxil etmək vacibdir. Microsoft Excel 2003-də Ssenarilər disperi əməliyyatını tətbiq etmək üçün Xidmət-Tools-Сервис menyusunun eyni adlı əmrindən yəni Ssenari-Scenarios-Сценарии-dən istifadə olunur.

Ətraflı
Excel 2003-də düsturlardan istifadə

Excel 2003-də düsturlardan istifadə

Əziz oxucularım bu video dərsimiz Excel 2003-də düsturlardan istifadə mövzusuna həsr olunacaq. Bildiyimiz kimi, düstur xanaya daxil edilmiş riyazi əməllər ardıcıllığına deyilir. Düsturlar sadə və ya mürəkkəb, uzun və ya qısa ola bilərlər.

Ətraflı
Excel 2003-də istifadəçi siyahılarının silinməsi

Excel 2003-də istifadəçi siyahılarının silinməsi

İstifadəçi siyahılarının yaradılması üçün Xidmət-Tools-Сервис menyusuna daxil olub Параметры əmrini seçmək lazımdır. İstifadəçi siyahılarının silinməsi də çox asandır. İstifadəçi siyahılarının silinməsi üçün Xidmət-Tools-Сервис menyusuna daxil olub Параметры əmrini seçin.

Ətraflı
Excel 2003-də istifadəçi siyahılarının yaradılması

Excel 2003-də istifadəçi siyahılarının yaradılması

Bu cür verilənlərin daxil edilməsini asanlaşdırmaq üçün MS Excel 2003 proqramında istifadəçi siyahıları yaradılması deyilən anlayışdan istifadə olunur. İstifadəçi siyahılarının yaradılması üçün Xidmət-Tools-Сервис menyusuna daxil olub Параметры əmrini seçmək lazımdır.

Ətraflı