Ana səhifə / Word 2007

Word 2007

Bu bölmədə Microsoft Word 2007 proqramı haqqında məlumat verilmişdir. Microsoft Word 2010 proqramı sənədlərin tərtib olunması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Word 2007 cədvəl daxili mətnin düzləndirilməsi

Word 2007 cədvəl daxili mətnin düzləndirilməsi

İlk növbədə hal-hazırda qəbul olunmuş düzləndirmə variantı bizdə burada Выровнять сверху по левому краю-Sol yuxarı küncə tərəf düzləndirmə variantı seçilir. Biz düzləndirməni digər bir varianta yəni sola və mərkəzə doğru düzləndirməyə doğru dəyişməyə çalışacağıq və yaxud da aşağıya doğru düzləndirmə əməliyyatını seçsək bu şəkildə mümkün olacaq.

Ətraflı
Word 2007 proqramında cədvəl elementinin seçilməsi

Word 2007 proqramında cədvəl elementinin seçilməsi

İlk növbədə onu qeyd edim ki, seçim özü qədər vacib olan əməliyyatdır. Çünki seçimdən sonrakı baş verən əməliyyatlar məhz seçimdən asılıdı. Bildiyimiz kimi istər cədvəl, istər mətn üzərində istənilən əməliyyatı məsəl üçün formatlaşdırılma ilə bağlı olan əməliyyatları aparmaq istəyiriksə hökmən həmin elementlər və ya obyektlər qeyd olunmalıdır. Bu günki, dərsimiz cədvəl elementlərinin seçilməsinə həsr olunduğu üçün məhz bizim işlədiyimiz elementlər məhz cədvələ aid olacaq. İlk növbədə onu qeyd edim ki, kursorumuzu biz istənilən bir xanaya yerləşdiririk, bu onun üçün edilir ki, Word 2007 proqramında xüsusi bir lent yəni Макет lenti aktivləşsin.

Ətraflı
Word 2007 proqramında cədvəllərin formatlaşdırılması

Word 2007 proqramında cədvəllərin formatlaşdırılması

Məlumdur ki, əvvəlki dərslərdə biz cədvəl qurmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə etdik və bu üsullardan birini tətbiq etməklə hal-hazırda mövcud vərəqiməzə cədvəl yerləşdirək. Bunun üçün ilk növbədə mausun oxunu Вставка-Yerləşdirmək lenti üzərində yaxınlaşdırmalı və üzərində sol düyməni bir dəfə sıxmalıyıq.

Ətraflı
Word 2007 cədvəllərin digər üsulla yaradılması

Word 2007 cədvəllərin digər üsulla yaradılması

Вставка-Yerləşdirmək lenti müxtəlif əmrlər və eləcədə düymələr toplusundan ibarətdir. Həmin lentin üzərində Таблица-Cədvəl adlanan xüsusi bir düymə görsənir, o düymənin üzərində sol düyməni bir dəfə sıxdıqda aşağıya doğru istiqamətlənən xüsusi menyunu görmüş oluruq.

Ətraflı
Word 2007 proqramında cədvəllərin yaradılması

Word 2007 proqramında cədvəllərin yaradılması

Hər şeydən əvvəl onu qeyd etmək lazımdır ki, Word proqramının digər versiyalarında olduğu kimi Microsoft Word 2007 proqramında cədvəl yaradmaq mümkündür. Bunun üçün bir neçə prosedur ardıcıllığı hökmən yerinə yetirilməliyik. İlk növbədə biz menyunun Вставка lentini seçirik. Bunun üçün mausun sol düyməsini Вставка bəndinə yaxınlaşdıraq sonra üzərində bir dəfə sıxaq.

Ətraflı
Microsoft Word 2007 proqramında formatın silinməsi

Microsoft Word 2007 proqramında formatın silinməsi

Deyək ki, bu abzas hər hansı bir internet səhifəsindən və yaxud da qonşu olan hər hansı bir sənəddən öz iş vərəqinizə köçürmüsünüz. Biz formatı silmək prosesini həyata keçirməliyik. Bunun üçün həmin mətn qeyd olunmalı daha Word 2003 proqramında olan bu uzun dərə əməliyyatları təkrar etmək lazım deyil. Bunun üçün Главная lentinə müraciət etməliyik.

Ətraflı
Word 2007 proqramında formatın surətinin çıxarılması

Word 2007 proqramında formatın surətinin çıxarılması

Bu mövzu ilə artıq biz Word 2003 proqramını keçərkən tanış olmuşuq. Həmin proqramı keçərkən qeyd etmişdik ki, formatın surətinin çıxarılması üçün standart alətlər lövhəsində olan Формат по образцу-nümunəyə görə format düyməsini sıxmalıyıq. Word 2007 proqramında da formatın surətini çıxarmaq olar.

Ətraflı