Digər versiyalı proqramlar üçün yadda saxlanılma

Digər versiyalı proqramlar üçün yadda saxlanılma

Əgər biz hələ də kompüterimizdə Microsoft Office proqramının 97-2002-2003-cü il versiyalarından istifadə ediriksə, onda yeni versiyalı Office proqramlarında yaradılmış faylı keçmiş versiyalı Office proqramlarında işlətmək (açmaq) mümkün olmayacaq.

Ətraflı
Adobe Photoshop-da pəncərə ilə iş

Adobe Photoshop-da pəncərə ilə iş

Bildiyimiz proqramda açılan istənilən fayl bir pəncərə kimi açılır. Digər faylı da açdıqda yanında növbəti pəncərə açılır. Beləliklə xeyli sayda pəncərələrlə işləmək imkanı yaranır. Faylın bu şəkildə açılması bizə bəzi üstünlüklər verir. Belə ki, bir pəncərədən digərinə keçid asanlaşır.

Ətraflı
Adobe Photoshop-da parametrlər paneli

Adobe Photoshop-da parametrlər paneli

Photoshop proqramının növbəti ayrılması hissəsi və interfeys elementi Parametrlər panelidir. Müxtəlif mənbələrdə parametrlər panelini başqa cürdə adlandırılır. Məsələn, atributlar və ya seçənəklər paneli, amma bütün bu deyilənlər onun təyinatı dəyişmir. Parametrlər paneli fotoşopun alətlərinin əsas qurmalarını özündə saxlayır. Bu səbəbdən hər alət üçün o unikal olacaq.

Ətraflı
GZİT təhlili köməyi ilə dəyərləndirmək

GZİT təhlili köməyi ilə dəyərləndirmək

GZİT analizi apararkən siz şübhəsiz ki, müəssisənizi bazarın həmin sektorunda fəaliyyət göstərən digər müəssisələrlə müqayisə etmiş olursunuz. Göstərdiyiniz imkan və təhlükələr haqqında bir daha düşünmək vacibdir. Onlardan hansı birbaşa sizin rəqiblərinizlə əlaqəlidir?

Ətraflı
Sahibkarlıq ideyasının təsvir edilməsi.GZİT təhlili.

Sahibkarlıq ideyasının təsvir edilməsi.GZİT təhlili.

Biznes-ideyanın təsviri iki hissədən ibarətdit: Birinci hissədə ideya haqqında toplanmış məlumat bir formatda yerləşdirilir. İkinci hissədə isə GZİT (SWOT) analizi aparılır. Yaxşı biznes ideyanızı seçmək üçün GZİT təhlili (SWOT təhlili) ən optimal metoddur. Bu metod, 1963-cü ildə Harvard universitetinin professoru Kenneth Andrews tərəfindən yaradılmışdır.

Ətraflı
Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram təminatı

Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram təminatı

Ümumi təyinatlı TTP – istifadəçinin funksional məsələlərinin və informasiya sistemlərini hazırlanması və istismarının avtomatlaşdırılması üçün təyin olunan universal proqram məhsuludur.

Ətraflı
Servis Proqramları haqqında

Servis Proqramları haqqında

Servis proqramları istifadəçiyə kompüterlə işləyərkən əlavə xidmətlər göstərir. Eləcə də  əməlyyat sisteminin imkanlarını artırır.

Ətraflı
Word 2016 dəyişikliklərin yadda saxlanılması

Word 2016 dəyişikliklərin yadda saxlanılması

Sənəddə edilmiş dəyişikliyi klaviatura ilə yadda saxlamaq istədikdə klaviaturada CTRL düyməsi sıxılı vəziyyətdə S hərfi vurulmalıdır.

Ətraflı