KTƏ

Bu bölmə KTƏ adlanır. Kompüter Texnologiyasının Əsasları moduluna daxil olan mövzular barədə məlumat verilir. Şəkilli və video formatında olan dərsliklərimiz ümid edirəm ki, tələbələrin ürəyincə olacaq. Kompüter Texnologiyasının Əsasları modulu Peşə Mərkəzi, liseyi və məktəblərində tədris olunan ixtisas fənnidir.Bu bölmədə Kompüter Texnologiyasının Əsasları ilə bağlı müxtəlif avadanlıqlar barədə ətraflı məlumat toplanmışdır.

Mikrokompüterin uyğunluğuna görə təsnifatı

Mikrokompüterin uyğunluğuna görə təsnifatı

Dünyada çoxlu adda müxtəlif konfiqurasiyalı minikompüterlər istehsal olunur. Onlar müxtəlif istehsalçılar tərəfindən satışa buraxılır, müxtəlif detallardan yığılır və müxtəlif proqramlarla işləyirlər. Bu halda çox vacib məsələ müxtəlif kompüterlərin öz aralarında uyuşqan olmasıdır.

Ətraflı

Mikrokompüterin ölçülərinə görə təsnifatı

Mikrokompüterin ölçülərinə görə təsnifatı

Ən məşhur və ən çox yayılan kompüter tipidir. Bunun tərkibində sistem bloku adlı mərkəzi element vardır ki, orada kompüterin ən vacib hissələri (prosessor, əməli yaddaş, sərt disk və s.) yerləşirlər. Sistem blokuna monitor, skaner, printer, modem və s. kimi əlavə xarici qurğular qoşulurlar.

Ətraflı

Mikrokompüterin növləri haqqında məlumat

Mikrokompüterin növləri haqqında məlumat

İxtisaslaşma səviyyəsi üzrə mikrokompüterlər iki yerə bölünür: universal və ixtisaslaşmış mikrokompüterlər.Universal kompüterlər müvafiq proqram təminatı olduqda ixtiyari tətbiqi məsələni həll etməyə xidmət edir.

Ətraflı

Mikrokompüter haqqında ümumi məlumat

Mikrokompüter haqqında ümumi məlumat

Mikrokompüterlər maya dəyərinin, istismar xərclərinin az olması, onlarla işləmək rahat və sadə olması səbəbindən bütün tip müəssisələrdə fərdi olaraq istifadə olunur.

Ətraflı

Minikompüter haqqında ümumi məlumat

Minikompüter haqqında ümumi məlumat

Minikompüterlər mainfreymlərə nisbətən kiçik ölçülərinə görə, uyğun olaraq daha az məhsuldarlığına və qiymətinə görə fərqlənirlər.

Ətraflı

Mainfreymlər haqqında ümumi məlumat

Mainfreymlər haqqında ümumi məlumat

Mainfreymlər çox böyük müəssisələrdə istifadə edilərək, elektron informasiyanın mərkəzləşmiş saxlanılmasını və paralel işlənilməsini təmin edən kompüterdir.

Ətraflı

Sistem blokunun modelləri

Sistem blokunun modelləri

Kompüter korpuslarının hər biri müəyyən məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş çox müxtəlif model və növü mövcuddur. Bunlardan ən geniş yayılanları şaquli və üfüqi formalardır. Şaquli forma (qala, tower) sistem bloku adətən masanın altında və ya monitorun yanında stolun üstündə yerləşdirilir.

Ətraflı

Sistem bloku haqqında məlumat

Sistem bloku haqqında məlumat

Sistem bloku fərdi kompüterlərdə istifadə edilən texniki elementlərin əsas birləşmə qovşağı olub, daxilində kompüterin işləməsi üçün lazım olan ən əhəmiyyətli vasitələri birləşdirir. Bunlardan əlavə verilənlərin bloka daxil və ya xaric edilməsi üçün periferiya qurğularından istifadə edilir.

Ətraflı