Ana səhifə / Sahibkarlıq modulu

Sahibkarlıq modulu

Bu bölmədə Sahibkarlıq moduluna daxil olan mövzular barədə məlumat verilir. Şəkilli formatda olan dərsliklərimiz ümid edirəm ki, tələbələrin ürəyincə olacaq. Sahibkarlıq modulu Peşə Mərkəzi, liseyi və məktəblərində tədris olunan baza moduludur.

Sahibkarlıq ideyalarının mənbələri

Sahibkarlıq ideyalarının mənbələri

Sahibkarlıq ideyası isə artıq fəaliyyət göstərən sahibkarın ideyasıdır. Burda sahibkar yeni ideyanı bazarın təlabatına reaksiya göstərmək, istehsal etdiyi məhsulun stilini və ona olan təlabatı dəyişmək, məhsulunun rəqabatə davamlığını artırmaq, riski yumşaltmaq, uğursuzluğun nəticələrini azaltmaq üçün axtarır.

Ətraflı
Uğurlu sahibkar olmaq üçün tələb olunan keyfiyyətlər

Uğurlu sahibkar olmaq üçün tələb olunan keyfiyyətlər

Şəxsi vaxtın idarə olunması lazım olan keyfiyyətlərdən biridir.  Vaxtın idarə olunması - daha az vaxt və güc sərf etməklə daha çox iş görmək üçün sistemdir. Bəzən elə gəlir ki, “vaxın idarə edilməsi” və ya “taym-menecment” anlayışları bizə aid deyil. Bu iri kompaniyalara və ya böyük rəhbər işçilərə aid olan işdir. Əslində isə biz hamımız vaxtı idarə edirik. Kimi yaxşı, kimi pis.

Ətraflı
Sahibkar kimdir?

Sahibkar kimdir?

Sahibkar elə bir şəxsdir ki, o bazarda çatışmayan məhsul və ya xidmətləri aşkar edir, sonra isə onları istehsal edib satır. Sahibkar xeyir götürmək məqsədilə istehsal amillərini hərəkətə gətirən və ya bu fəaliyyəti təşkil edən iqtisadi subyekdir.

Ətraflı
Sahibkarlığın cəmiyyətdə əhəmiyyəti

Sahibkarlığın cəmiyyətdə əhəmiyyəti

Yalnız sahibkarlıq bütün məsələlərin həllində əsas üsul kimi qəbul edildiyi zaman həm ayrı-ayrı şəxslərin, həm də bütövlükdə cəmiyyətin sürətli inkişafını təmin edə bilər.

Ətraflı