Ana səhifə / Adobe Fhotoshop

Adobe Fhotoshop

Bu bölmədə Adobe Fhotoshop proqramının müxtəlif versiyaları barədə ətraflı məlumat verilmişdir.Dərslər ardıcıllıqla verilmiş,əsas anlayışları sadalanmışdır.

Adobe Photoshop-da pəncərə ilə iş

Adobe Photoshop-da pəncərə ilə iş

Bildiyimiz proqramda açılan istənilən fayl bir pəncərə kimi açılır. Digər faylı da açdıqda yanında növbəti pəncərə açılır. Beləliklə xeyli sayda pəncərələrlə işləmək imkanı yaranır. Faylın bu şəkildə açılması bizə bəzi üstünlüklər verir. Belə ki, bir pəncərədən digərinə keçid asanlaşır.

Ətraflı
Adobe Photoshop-da parametrlər paneli

Adobe Photoshop-da parametrlər paneli

Photoshop proqramının növbəti ayrılması hissəsi və interfeys elementi Parametrlər panelidir. Müxtəlif mənbələrdə parametrlər panelini başqa cürdə adlandırılır. Məsələn, atributlar və ya seçənəklər paneli, amma bütün bu deyilənlər onun təyinatı dəyişmir. Parametrlər paneli fotoşopun alətlərinin əsas qurmalarını özündə saxlayır. Bu səbəbdən hər alət üçün o unikal olacaq.

Ətraflı
İş sahəsi panelinin təsviri

İş sahəsi panelinin təsviri

"İş sahəsi" panelinin təsviri ilə tanış olaq. Xatıqladaq ki, bu panel proqramın sol yuxarı küncündə yerləşir. Ox düyməsini vurduqda menyu açılır. Nəzərə alsaq ki, Adobe Photoshop proqramı vasitəsilə bütün əməliyyatları müxtəlif alətlərin köməyi ilə edirik. Eyni zamanda bir palitradan digərinə keçmək zərurəti yaranır. Bu bəzən çətinliklər yaradır. Bu problem İşlək mühit və ya İş sahəsi düyməsinin köməyi ilə həll edilir, məhz onun sayəsində proqramda iş sadələşir.

Ətraflı
Adobe Photoshop-da ekran rejimlərinin dəyişdirilməsi

Adobe Photoshop-da ekran rejimlərinin dəyişdirilməsi

Standart pəncərə (Standart Screen Mode) — bu ilk baxış rejimidir, Bu rejimi biz proqramın birinci işə salınması vaxtı görürük. Bu rejimdə proqramın bütün mümkün panelləri əks olunur: idarə paneli, parametrlər, alətlər, bölmələr, vəziyyət sətri və palitralar sahəsi. Bundan başqa proqramı idarə edən düymələri də görürük. Həmçinin proqramın aşağı hissəsində tapşırıqlar zolağı da görünür.

Ətraflı
Adobe Photoshop-Magic Wand Tool aləti

Adobe Photoshop-Magic Wand Tool aləti

Magic Wand Tool aləti.  Bu alət sehirli çubuq adlanır. Hər-hansı rəngin üzərində siçanın sol düyməsini vurduqda eyni olan bütün rəngləri seçir.

Ətraflı
Adobe Photoshop-İxtiyari formalı seçim alətləri

Adobe Photoshop-İxtiyari formalı seçim alətləri

Beləliklə biz Adobe Photoshop-İxtiyari formalı seçim alətləri  mövzusu ilə tanış olduq. Sonda bir müəllif kimi qeyd etmək istəyirəm ki, elektron dərsliyim müstəqil öyrənmək istəyən yeni başlayan istifadəçilər, müəllimlər və istehsalat təlimi ustaları üçün nəzərdə tutulub. İnanıram ki, yeni öyrənən istifadəçilər üçün bu elektron dərsim də faydalı olacaq.

Ətraflı
Adobe Photoshop-Move Tool aləti

Adobe Photoshop-Move Tool aləti

Move Tool aləti ( V ) Seçilən bir sahəni və ya da Layerin yerini dəyişmək üçündür. Avtomatik seçmə üstünlüyü olaraq siçanın sağ düyməsini basdıqda başqa layeri də seçə bilərsiz.

Ətraflı