Ana səhifə / Adobe Fhotoshop

Adobe Fhotoshop

Bu bölmədə Adobe Fhotoshop proqramının müxtəlif versiyaları barədə ətraflı məlumat verilmişdir.Dərslər ardıcıllıqla verilmiş,əsas anlayışları sadalanmışdır.

Adobe Photoshop-Magic Wand Tool aləti

Adobe Photoshop-Magic Wand Tool aləti

Magic Wand Tool aləti.  Bu alət sehirli çubuq adlanır. Hər-hansı rəngin üzərində siçanın sol düyməsini vurduqda eyni olan bütün rəngləri seçir.

Ətraflı
Adobe Photoshop-Move Tool aləti

Adobe Photoshop-Move Tool aləti

Move Tool aləti ( V ) Seçilən bir sahəni və ya da Layerin yerini dəyişmək üçündür. Avtomatik seçmə üstünlüyü olaraq siçanın sağ düyməsini basdıqda başqa layeri də seçə bilərsiz.

Ətraflı
Ştamp aləti

Ştamp aləti

Bu alətin köməyi ilə Adobe Photoshop proqramında bir sıra mürəkkəb əməliyyatları şəkil üzərində aparmaq olar. Ən çox şəklin qüsurlu hissələrinin bərpasında və şəklin retuş olunmasında istifadə edilir.

Ətraflı
Şəkillərin çevrilməsi

Şəkillərin çevrilməsi

Поворот изображения- İmage Rotation funksiyası vasitəsilə şəkilləri çevirmək və ya bütün təsviri əks etdirmək olar. Bu komandaları ayrı qatlara, qatların fraqmentlərinə, konturlara və ya seçilmiş sahələrin sərhədlərinə tətbiq etmək olmaz.

Ətraflı
Şəkillərin ölçülərinin dəyişdirilməsi və çevrilməsi

Şəkillərin ölçülərinin dəyişdirilməsi və çevrilməsi

Şəkillərin ölçülərinin dəyişdirilməsi üçün Adobe Photoshop proqramında Crop Tool (Рамка) alətindən geniş istifadə olunur. Crop aləti köməyilə şəkilləri verilmiş ölçüyə qədər kəsmək və dəyişdirmək olar. Menyuda Image (изображение) - Crop (Кадрирование) sətrini seçməklə yerinə yetirmək olar.

Ətraflı
Görüntü hissələrinin retuşu

Görüntü hissələrinin retuşu

Retuş – şəkildə şəxsin üzünün düzəlişidir. O dərinin problemli sahələrini düzəltməyə və ideala qədər şəkili çatdırmağa icazə verir.

Ətraflı