Ana səhifə / PH modulu

PH modulu

Bu modulu tamamladıqdan sonra tələbə tapşırığa əsasən işini planlaşdırmağı biləcək. Öz fәaliyyәtinin nәticәlәri haqqında rәhbәrә düzgün şifahi hesabat verməyi bacaracaqdır. Tәlәb olunan statistik mәlumatları düzgün toplamağı və onlar əsasında müxtəlif tip statistik hesabatlar hazırlamağı biləcəkdir.

Əmrlərin hazırlanması və tətbiq edilməsi barədə məlumat

Əmrlərin hazırlanması və tətbiq edilməsi barədə məlumat

Əmrlərin hazırlanması və tətbiq edilməsi barədə məlumat elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Planlaşdırma və hesabatvermə moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Əmrlərin hazırlanması və tətbiq edilməsi barədə məlumat Əmrin məzmunu neçə hissədən ibarət olur? Əmr, bir qayda olaraq, şərh və sərəncam …

Ətraflı
Xasiyyətnamənin yazılmasına verilən tələblər

Xasiyyətnamənin yazılmasına verilən tələblər

Xasiyyətnamənin yazılmasına verilən tələblər elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Planlaşdırma və hesabatvermə moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Xasiyyətnamənin yazılmasına verilən tələblər XASİYYƏTNAMƏ nədir? “Xasiyyət” (ərəb) və “namə” (fars) sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib, hər hansı bir şəxsin ictimai və əmək fəaliyyətini, …

Ətraflı
Tərcümeyi-hal haqqında məlumat

Tərcümeyi-hal haqqında məlumat

Tərcümeyi-hal haqqında məlumat elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Planlaşdırma və hesabatvermə moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Tərcümeyi-hal haqqında məlumat Tərcümeyi-hala verilən tələblər nədən ibarətdir? Tərcümeyi-halda şəxsin doğulduğu il, ay və gün, yer (respublika, şəhər, rayon, kənd) dəqiq göstərilməli; Faktlar (həyatın …

Ətraflı
Ərizə haqqında məlumat

Ərizə haqqında məlumat

Ərizə haqqında məlumat elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Planlaşdırma və hesabatvermə moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Ərizə haqqında məlumat Ərizə nədir? Hüquqi və mülki işlərin geniş yayılmış kargüzarlıq sənədlərindən biri ərizədir. “Ərizə” sözü ərəbcə “ərz” sözündəndir. Ərizənin mahiyyəti nədir? Şəxsin …

Ətraflı
Məktuba olan müasir tələblər

Məktuba olan müasir tələblər

Məktuba olan müasir tələblər elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Planlaşdırma və hesabatvermə moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Məktuba olan müasir tələblər Məktuba olan müasir tələblər hansılardır? Məktuba olan müasir tələblər bunlardır: aydınlıq, dəqiqlik, məntiqlilik və kifayət qədər yığcamlıq. İşgüzar məktublara …

Ətraflı
İşgüzar yazışmanın əsas qaydaları barədə

İşgüzar yazışmanın əsas qaydaları barədə

İşgüzar yazışmanın əsas qaydaları barədə elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Planlaşdırma və hesabatvermə moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. İşgüzar yazışmanın əsas qaydaları barədə Rəsmi əlaqələrin əsas vasitəsi nə hesab olunur? İdarənin istər daxili, istərsə də xarici əlaqələrini təmin edən əsas …

Ətraflı
Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi üçün ümumi tələblər

Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi üçün ümumi tələblər

Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi üçün ümumi tələblər elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Planlaşdırma və hesabatvermə moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Sənədlərin rəsmiləşdirilməsi üçün ümumi tələblər Sənədlər hansı məqsədlə rəsmləşdirilir? Sənəd ona rəsmi xarakter və hüquqi qüvvə verilməsi məqsədilə rəsmiləşdirilir. Rəsmiləşdirmə sənədin imzalanması, …

Ətraflı
Rəsmi və işgüzar sənədlərin müxtəlif qrupları

Rəsmi və işgüzar sənədlərin müxtəlif qrupları

Rəsmi və işgüzar sənədlərin müxtəlif qrupları elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Planlaşdırma və hesabatvermə moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Rəsmi və işgüzar sənədlərin müxtəlif qrupları Rəsmi-işgüzar sənədlərin hansı qrupları vardır? Yazışma məqsədi daşıyan Müəyyən fikri təsdiqləyən Hər hansı hadisə və …

Ətraflı