Ana səhifə / Yanğından mühafizə

Yanğından mühafizə

Bu modulu tamamladıqdan sonra tələbə yanğından mühafizə sahəsində həyata keçirilməli olan prosedurları izah edəcək. Verilmiş yanğın növü ilə mübarizə aparmaq üçün uyğun yanğın söndürənlərdən istifadə etməyi bacaracaqdır.

Bina və texniki qurğuların ildırımdan mühafizəsi

Bina və texniki qurğuların ildırımdan mühafizəsi

Bina və texniki qurğuların ildırımdan mühafizəsi elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Yanğından Mühafizə moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Bina və texniki qurğuların ildırımdan mühafizəsi Yanğınların neçə faizi ildırımdan yaranır? İldırım yanğına, partlayışa və adamların zədələnməsinə səbəb ola bilər. Statistik …

Ətraflı
Yanğın rabitəsi və siqnalizasiyası

Yanğın rabitəsi və siqnalizasiyası

Yanğın rabitəsi və siqnalizasiyası elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Yanğından Mühafizə moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Yanğın rabitəsi və siqnalizasiyası Yanğın siqnaliyasiyasından nə vaxt istifadə olunur? Baş vermiş yanğını aşkara çıxarmaq və bu haqda yanğın-keşikci xidmətinə xəbər vermək üçün …

Ətraflı
Yanğınsöndürmə avadanlığı və ləvazimatı

Yanğınsöndürmə avadanlığı və ləvazimatı

Yanğınsöndürmə avadanlığı və ləvazimatı elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Yanğından Mühafizə moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Yanğınsöndürmə avadanlığı və ləvazimatı Yanğınla mübarizə məqsədilə hansı ləvazimat və alətlərdən istifadə olunur? Yanğınla mübarizə məqsədilə odsöndürücülər, yanğın söndürmə quruluşları, yanğın ləvazimatı və …

Ətraflı
Odsöndürücü maddə və tərkiblər

Odsöndürücü maddə və tərkiblər

Odsöndürücü maddə və tərkiblər elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Yanğından Mühafizə  moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Odsöndürücü maddə və tərkiblər Yanğın şəraitində yanma hansı üsullarla ləğv edilə bilər? Yanğın şəraitində yanma üç üsulla ləvğ edilə bilər: Havanın və ya …

Ətraflı
Yanğın profilaktikası haqqında

Yanğın profilaktikası haqqında

Yanğın profilaktikası haqqında elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Yanğından Mühafizə moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Yanğın profilaktikası haqqında Yanğın nəyə deyilir? Maddi sərvətlərin məhv olması ilə nəticələnən, insanların həyatını, sağlamlığını təhlükə qarşısında qoyan və tənzimlənməsi mümkün olmayan yanma yanğın …

Ətraflı
Konstruksiya və materialların odadavamlığı

Konstruksiya və materialların odadavamlığı

Konstruksiya və materialların odadavamlığı elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Yanğından Mühafizə moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Konstruksiya və materialların odadavamlığı Bina və tikililərin yanğın təhlükəsizliyi nə ilə təyin olunur? Bina və tikililərin yanğın təhlükəsizliyi onların oda davamlılığı ilə təyin …

Ətraflı
Yanma qabiliyyətinə görə materialların təsnifatı

Yanma qabiliyyətinə görə materialların təsnifatı

Yanma qabiliyyətinə görə materialların təsnifatı elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Yanğından Mühafizə moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Yanma qabiliyyətinə görə materialların təsnifatı Yanmayan materiallar nəyə deyilir? Od və ya yüksək temperatur təsirindən alovlanmayan, közərməyən və kömürləşməyən materiallara yanmayan materiallar …

Ətraflı
Yanma, yanma üçün vacib olan şərait

Yanma, yanma üçün vacib olan şərait

Yanma, yanma üçün vacib olan şərait halları elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Yanğından Mühafizə moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Yanma, yanma üçün vacib olan şərait Yanma nədir? Yanma kimyəvi hadisələrə aiddir, yanma prosesində bir maddə başqa maddəyə çevrilir və …

Ətraflı