Ana səhifə / Kompüter hissələri

Kompüter hissələri

Bu bölmədə Kompüter hissələri barədə ətraflı məlumat verilmişdir. Kompüter hissələrinin izahı video dərslik şəklində təqdim olunmuşdur.

Monitorlar və videoadapterlər haqqında

Monitorlar və videoadapterlər haqqında

Hal-hazırda biz müxtəlif firmaların istehsalı olan monitorları ekranımızda görürük. Ümumiyyətlə monitora belə bir tərif verək. Monitor simvollu və qrafik informasiyanı ekranda əks etdirmək üçün nəzərdə tutulan avadanlıqdır. Monitorlar televizora bənzəyir. Kompüterin başlıca çıxış qurğusudur. Ekran anlayışı isə dedikdə monitorun şüşədən olan nazik plastik qatla örtülmüş qabaq hissəsi nəzərdə tutulur.  Ekran verilənləri əks etdirməyə xidmət edir. Gördüyümüz kimi monitorla ekran arasında fərq böyükdür.

Ətraflı
Joystick haqqında ümumi məlumat

Joystick haqqında ümumi məlumat

Costik (Joystick) – Costik əsasən nəqliyyat vasitələrinin simulyatorlarını idarə etmək üçün xarici qurğudur. Əsasən oyunlarda, gəmi, vertolyot, təyyarə və s. simulyatorlarında maşını idarə etmək üçün istifadə olunur. Costikləri iki yerə bölmək olar: Diskret costiklər işləyən zaman iki siqnal göndərə bilir "0" və "1". Bu tip costiklər demək olar ki, hal-hazırda işlədilmir.

Ətraflı
Barcode Reader haqqında məlumat

Barcode Reader haqqında məlumat

Barcode Reader – adından göründüyü kimi barkodları oxumaq üçün bir qurğudur. Barkod Reader-in əsas hissəsini işıq mənbəyi, linza və optik impulsları elektrik impulslarına çevirmək üçün olan fotokonduktor təşkil edir.

Ətraflı
Passport Reader haqqında məlumat

Passport Reader haqqında məlumat

Bu video dərsdə biz Sizinlə daxiletmə avadanlıqlarından biri olan Passport Reader haqqında danışacağıq. Məlumdur ki, Passport Reader – Passport Reader bir çox ölkələrdə passportların (şəxsiyyət vəsiqələrinin) üzərində olan məlumatları oxumaq üçündür. İş prinsipi azacıq skanerə oxşayır.

Ətraflı
Plotter haqqında məlumat

Plotter haqqında məlumat

Bildiyimiz kimi plotter şəkillərin, çertyojların, xəritələrin yüksək dəqiqliklə çap edilməsi üçün qurğudur. Ona görə də çap plotterdə daha dəqiq olur. Lügəti tərcümədə plotter qrafika yaradan geniş ölçülü şəkillərin, mətnlərin, çertyojların çap olunması üçün nəzərdə tutulub.

Ətraflı
Skaner haqqında məlumat

Skaner haqqında məlumat

Məlumdur ki, indiki informasiya dövründə skanerlərin yeri əvəzsizdir. Sənədinizə şəkil əlavə etmək, onun üzərində düzəliş aparmaq, sevimli fotonuzun surətini çıxarmaq, eləcədə sənəd və kitabların səhifələrini elektron formada yaddaşa vermək üçün skanerlərdən istifadə olunur.

Ətraflı