Ana səhifə / İlk Yardım Modulu

İlk Yardım Modulu

Bu modulu tamamladıqdan sonra tələbə kəskin qanaxmanın düzgün şəkildə qarşısını almağı biləcək. Bәdbәxt hadisәdәn zәrәr çәkәnlərə ilk yardım göstәrəcək vә tәhlükә ilә üzlәşmә ehtimalı olan digәr şәxslәrin tәhlükәsizliyini tәmin etmәyi bacaracaqdır.

Zərərli və təhlükəli istehsalat amillərindən mübarizə tədbirləri

Zərərli və təhlükəli istehsalat amillərindən mübarizə tədbirləri

Zərərli və təhlükəli istehsalat amillərindən mübarizə tədbirləri elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri İlk Yardım moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Zərərli və təhlükəli istehsalat amillərindən mübarizə tədbirləri Zərərli və təhlükəli istehsal amilləri ilə əsas mübarizə tədbirlərinə hansı tədbirlər aiddir? Zərərli …

Ətraflı
Bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün tədbirlər

Bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün tədbirlər

Bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün tədbirlər elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri İlk Yardım moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün tədbirlər İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülməlidir? İşçilərin müvafiq qaydada təlimatlandırılması; …

Ətraflı
Təcrübəsizlik və ehtiyatsızlıqdan yaranan zərərlər

Təcrübəsizlik və ehtiyatsızlıqdan yaranan zərərlər

Təcrübəsizlik və ehtiyatsızlıqdan yaranan zərərlər elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri İlk Yardım moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Təcrübəsizlik və ehtiyatsızlıqdan yaranan zərərlər İstehsalatda təcrübəsizlikdən yaranan zərərlər haqqında nə deyə bilərsiniz? Təcrübəsizlik — iş yerində işçinin bütün hərəkətlərinə təsir edir, …

Ətraflı
Psixofizioloji amillər haqqında

Psixofizioloji amillər haqqında

Psixofizioloji amillər haqqında elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri İlk Yardım moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Psixofizioloji amillər haqqında Psixofizioloji amillər nədir? Bu qrupa aid olan zərərli istehsalat amilləri fiziki və əsəbi yüklənmədən ibarət olmaqla insan orqanizminə mənfi təsir göstərir. …

Ətraflı
Bioloji zərərli amillər haqqında

Bioloji zərərli amillər haqqında

Bioloji zərərli amillər haqqında elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri İlk Yardım moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Bioloji zərərli amillər haqqında Bioloji zərərli amillər dedikdə nə nəzərdə tutulur? Sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinə təsir edən zərərli amillərdən biri də bioloji …

Ətraflı
İstehsalat zədələri və peşə xəstəliklərinin səbəbləri

İstehsalat zədələri və peşə xəstəliklərinin səbəbləri

İstehsalat zədələri və peşə xəstəliklərinin səbəbləri elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri İlk Yardım moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. İstehsalat zədələri və peşə xəstəliklərinin səbəbləri Peşə xəstəliyi necə yaranır? Əmək prosesində əmələ gələn zərərli istehsalat amillərinin işçinin orqanizminə uzun müddət …

Ətraflı
İstehsalat travmatizmi və əsas səbəbləri

İstehsalat travmatizmi və əsas səbəbləri

İstehsalat travmatizmi və əsas səbəbləri elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri İlk Yardım moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. İstehsalat travmatizmi və əsas səbəbləri Travmalar neçə növə bölünür? Müəssisənin təsərrüfat sahələrinin xüsusiyyətlərindən, zərərli və təhlükəli amillərindən asılı olaraq işçilərdə yaranan müxtəlif …

Ətraflı
Elektrik cərəyanı ilə zədələnmə zamanı ilk yardım

Elektrik cərəyanı ilə zədələnmə zamanı ilk yardım

Elektrik cərəyanı ilə zədələnmə zamanı ilk yardım elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri İlk Yardım moduluna həsr olunmuş elektron dərsliyində salamlayıram. Elektrik cərəyanı ilə zədələnmə zamanı ilk yardım Elektrik  cərəyanı  ilə zədələnmə zamanı dərhal hansı tədbir görülməlidir? Cərəyan vurmuş adama dərhal, …

Ətraflı