Ana səhifə / Microsoft Access

Microsoft Access

Bu bölmədə Microsoft Access proqramı haqqında məlumat verilmişdir. Bu proqram elektron verilənlər bazasının, formaların yaradılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Bazanın sıxlaşdırılması

Bazanın sıxlaşdırılması

Verilənlər bazasının lazımi qaydada saxlanılması üçün bir sıra xidməti əməliyyatların yerinə yetirilməsi labütdur. Bazanın ehtiyat surətinin çıxarılmasını Windows -un standart əməliyyatları vasitəsilə yerinə yetirmək olar.

Ətraflı
Microsoft Access proqramında çap qaydası

Microsoft Access proqramında çap qaydası

Verilənlər bazasının bütün obyektləri eyni üsullarla çap edilir. Hesabatın və formanın çapdan çıxmış nüsxəsinin görkəmi elementlərin konstruktor rejimində yerləşdirilməsindən asılıdır. Cədvəl və sorğularda sətirlərin və sütunların ölçüləri, mətnin şrifti bilavasitə verilənləri daxil etmə rejimində Format (Format) menyusunun köməyi ilə yerinə yetirilir.

Ətraflı
Qruplaşdırma və sıralama

Qruplaşdırma və sıralama

Tərtib edilmiş hesabatın daha bir çatışmazlığı var. Bu da ondan ibarətdir ki, əməkdaşların siyahısı əlifba sırası ilə yox Kadrlar cədvəlindəki ardıcıllıqla yerləşdirilir.

Ətraflı
Hesabat konstruktoru

Hesabat konstruktoru

Kadrların adlarını daha yığcam şəkildə çıxarmaq olar. Bəzi sahələrin adlarını daha aydın adlarla əvəz etmək olar. Hesabatlar konstruktorundan istifadə edərək qeyd olunan düzəlişləri yerinə yetirmək olar. Görünüş-Konstruktor (View-Design View) əmrini seçib konstruktor rejiminə keçin.

Ətraflı
Hesabat ustasi,cədvəllər,kağız,Hesabatlar

Hesabat ustası haqqında

Hesabatlar formalara bənzəyir, lakin adətən onlardan informasiyanı printerdən çıxarıb kağız üzərində əks etdirmək üçün istifadə olunur. Bu səbəbdən hesabatlar elə tərtib edilir ki onları ayrı-ayrı vərəqlərdə yerləşdirmək olsun.

Ətraflı
Formalarda sərlövhə və qeydlər

Formalarda sərlövhə və qeydlər

Formada eyni zamanda bir neçə yazının çıxarılmasını təşkil etmək olar. Bu rejimə keçək. Qruplar formasını konstruktor rejimində açın. Formanın xassələri (Properties) pəncərəsini açın. Maket (Format) səhifəsində (Dafault View) siyahısından Ardıcıl formanı (Continuous Forms) seçin.

Ətraflı
İdarəetmə elementləri

İdarəetmə elementləri

Sizləri İdarəetmə elementləri adlanan video dərslikdə salamlayıram. Verilənlər bazasının pəncərəsində Formalar (Forms) düyməsini sıxın. Kadrlar formasını konstruktor rejimində açın. Formanı açanda ekranda elementlər lövhəsi görünür.

Ətraflı
Forma konstruktoru haqqında

Forma konstruktoru haqqında

Formanın özünün və onun ayrı-ayrı hissələrinin və elementlərinin ölçüsünü, rəngini, şriftini və s. təyin etmək yaxud dəyişdirmək üçün kontekst menyusunda Xassələr əmrini seçib eyni adlı pəncərəni açmaq lazımdır. Konstruktorun sol yuxarı küncündə mausun sağ düyməsini sıxın, açılan menyudan Xassələr (Properties) sətrini seçin. Bu əmr bir neçə səhifədən ibarət olan pəncərəni açır.

Ətraflı