Ana səhifə / 2016 / Ноябрь

Aylıq arxiv

Sənədə şərh yerləşdirmək

Sənədə şərh yerləşdirmək

Sonra isə Примечания-şərh adlanan bölmədə Создать примечания-şərhin yaradılması düyməsini sıxmalıyıq. Beləliklə ekranın sağ tərəfində şərh daxil etmək istədiyimiz sahə verilir.

Ətraflı
Sənədə simvolların yerləşdirilməsi

Sənədə simvolların yerləşdirilməsi

Beləliklə biz mövcud simvollara klaviatur alternativi tətbiq etdik. Təyin olunmuş klaviatur alternativini silmək mümkündür. Bunun üçün yuxarıda göstərilən üsulla Другие символы pəncərəsinə müraciət edirik. Simvolumuzu tapırıq. Sonra isə pəncərədə olan Сочетание клавиш əmrinə müraciət edirik. Həmin pəncərədə Текущие сочетания adlanan sahədə CTRL+1 yazıldığını görürük. Həmin sətir kursorumuzun göstəricisi ilə seçilir.

Ətraflı
Word 2007 sənədin miqyasını dəyişmək

Word 2007 sənədin miqyasını dəyişmək

Bu bölmədə toplanan düymələri bir-bir araşdıraq. Масштаб-Miqyas adlanan bölmədə Масштаб-Miqyas düyməsi sıxılarsa, o zaman yeni Масштаб-Miqyas dialoq boksu meydana gəlir. Həmin dialoq boksunda istifadəçi sənədin miqyasını müxtəlif formada dəyişə bilər.

Ətraflı
Mətnin və obyektin seçilməsi

Mətnin və obyektin seçilməsi

Microsoft Word 2007 proqramında isə bu sətr məhz Выделить-Seçim menyusunun daxilində verilmişdir. Nümunə olaraq mətnimizin aşağı hissəsində iki obyekt çəkmişik. Gəlin həmin obyektlərin hansı üsulla seçim aparıldığını öyrənək. Bunun üçün Выбор объектов-Obyektlərin seçimi sətri aktivləşdirildikdən sonra kursorumuzu obyektlərin kənarı hissəsinə yaxınlaşdırıb sol düyməni sıxırıq. Sonra isə kursorumuzu əvvəlcə sağa sonra isə aşağıya doğru hərəkət etdiririk.

Ətraflı
Əməliyyatın təkzibi və təkrar edilməsi

Əməliyyatın təkzibi və təkrar edilməsi

Əgər Отменить düyməsi sıxılarsa, o zaman silinmiş abzas geri qaytarır. Вернуть düyməsinin vurulması isə həmin əməliyyatı bizim nümunəmizdə silmə əməliyyatını təkrarlayacaq. Yəni həmin abzas silinəcək. Məlumat üçün bildirim ki, Əməliyyatın təkzibi və təkrar edilməsi funksiyasının klaviatur alternativi də mövcuddur. Klaviaturada Ctrl düyməsi sıxılı vəziyyətdə Z hərfi vurularsa əməliyyat təkzib olunacaq.

Ətraflı