Ana səhifə / Excel 2003

Excel 2003

Mümkün qiymətlər

Mümkün qiymətlər

Əziz oxucularım bu videodərsdə biz Sizinlə mümkün qiymətlər mövzusu ilə tanış olmağa çalışacağıq.Bildiyimiz kimi daxil edilənlərin bəzi şərtlərə uyğun gəlməsi üçün bu mövzudan istifadə olunur.Mövzu praktik mövzu olduğundan tövsiyyə edirəm ki,videodərsə baxdıqca sizdə onu əyani tətbiq edəsiniz.Daha ətraflı aşağıdakı videodərsdə… Müəllif: Şaiq Qədirov  

Ətraflı
Verilənlərin nizamlanması

Verilənlərin nizamlanması

Əziz oxucularım bu videodərsdə biz sizinlə verilənlərin nizamlanması mövzusu ilə tanış olacağıq.Bunun üçün videodərsdə göstərilən cədvəli excel proqramında qurun.Excel proqramı nizamlamaq üçün müxtəlif üsullar təklif edir.Bu istər alətlər panelinin düymələri ilə istərsə də menyu əmrlərinin köməyi ilə həyata keçirilə bilər.Daha ətraflı aşağıdakı videodərsdə… Müəllif: Şaiq Qədirov

Ətraflı
Cədvələ filterin tətbiqi

Cədvələ filterin tətbiqi

Əziz oxucularım bu videodərsdə Bu gün ki, video dərsimizin mövzusu Cədvələ filterin tətbiqi olacaq. Belə ki Excel-də bu əməliyyatları aşağıdakı kimi aparmaq olar.Filterasiya seçimin şərtlərinə cavab verən sətrlərin göstərilməsi üçün çox münasibdir. Filterasiya seçimin şərtlərinə cavab verən sətrləri göstərir, yerdə qalan sətrlər isə görsənmir.Cədvələ filterin tətbiqi üçün Данные menyusuna daxil olun və Филтр sətrini daha sonra isə Автофилтр sətrini qeyd …

Ətraflı
Parametrlərin seçilməsi

Parametrlərin seçilməsi

Əziz oxucularım bu gün ki, video dərsimizin mövzusu Parametrlərin seçilməsi olacaq. Belə ki Excel-də bu əməliyyatları aşağıdakı kimi aparmaq olar. Microsoft Office Excel 2003-də Parametrlərin seçilməsi Goal Sheek-Подбор параметра əmrilə istənilən nəticəni verən qeyri-məlum qiyməti tapmaq olar. Exceldə parametrlərin seçilməsi üçün üçün Xidmət-Tools-Сервиc menyusuna daxil olun və Parametrlərin seçilməsi-Goal Sheek-Подбор параметра əmrini seçin. Daha ətraflı aşağıdakı videodərsdə… Müəllif: Şaiq Qədirov

Ətraflı
Ssenarilər dispeçeri

Ssenarilər dispeçeri

Əziz oxucularım bu gün ki video dərsimizin mövzusu Ssenarilər dispeçeriolacaq. Belə ki Excel 2003-də bu əməliyyatları aşağıdakı kimi aparmaq olar. Mürəkkəb məsələlərlə iş zamanı ssenarilər disperindən istifadə olunur. Burada dəyişənlər çoxluğunu daxil etmək vacibdir. Microsoft Excel 2003-də Ssenarilər disperi əməliyyatını tətbiq etmək üçün Xidmət-Tools-Сервис menyusunun eyni adlı əmrindən yəni Ssenari-Scenarios-Сценарии-dən istifadə olunur. Daha ətraflı aşağıdakı videodərsdə… Müəllif: Şaiq Qədirov

Ətraflı
Düsturlardan istifadə

Düsturlardan istifadə

Əziz oxucularım bu videodərsimiz Düsturlardan istifadə mövzusuna həsr olunacaq.Bildiyimiz kimi,düstur xanaya daxil edilmiş riyazi əməllər ardıcıllığına deyilir.Düsturlar sadə və ya mürəkkəb,uzun və ya qısa ola bilərlər.Daha ətraflı aşağıdakı videodərsdə… Müəllif:Şaiq Qədirov

Ətraflı
İstifadəçi siyahılarının silinməsi

İstifadəçi siyahılarının silinməsi

Əziz oxucularım bu günki video dərsimizin mövzusu İstifadəçi siyahılarının silinməsi olacaq. Belə ki Exceldə aşağıdakı əməliyyatları aparmaq olar. Məlumdur ki, Excel 2003 proqramında tez-tez işçi vərəqində müəyyən ardıcıllığı təkrar etmək lazım gəlir. Bu cür verilənlərin daxil edilməsini asanlaşdırmaq üçün MS Excel 2003 proqramında istifadəçi siyahıları yaradılması deyilən anlayışdan istifadə olunur. İstifadəçi siyahılarının yaradılması üçün Xidmət-Tools-Сервис menyusuna daxil olub Параметры əmrini seçmək lazımdır. …

Ətraflı
İstifadəçi siyahılarının yaradılması

İstifadəçi siyahılarının yaradılması

Əziz oxucularım bu günki video dərsimizin mövzusu İstifadəçi siyahılarının yaradılması olacaq. Belə ki Exceldə aşağıdakı əməliyyatları aparmaq olar.Məlumdur ki, Excel 2003 proqramında tez-tez işçi vərəqində müəyyən ardıcıllığı təkrar etmək lazım gəlir. Bu cür verilənlərin daxil edilməsini asanlaşdırmaq üçün MS Excel 2003 proqramında istifadəçi siyahıları yaradılması deyilən anlayışdan istifadə olunur.İstifadəçi siyahılarının yaradılması üçün Xidmət-Tools-Сервис menyusuna daxil olub Параметры əmrini seçmək lazımdır. Daha …

Ətraflı