Ana səhifə / Sahibkarlıq modulu / Müəssisə və onun təsnifatı

Müəssisə və onun təsnifatı

Paylaşmaq!

Müəssisə və onun təsnifatı bugünki, elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Sahibkarlıq moduluna həsr olunmuş elektron dərslikdə salamlayıram. Bildirmək istəyirəm ki, bu nəşrin məzmunu müstəsna olaraq “Azərbaycanda Peşə Təhsili və Təliminin inkişafına Avropa İttifaqının dəstəyi” Texniki Yardım layihəsinin məsuliyyətidir və heç bir halda Avropa İttifaqının mövqeyini əks etdirmir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu saytda dərc olunacaq Sahibkarlıq modulu ilə bağlı mövzular Sahibkarlıq kitabının elektron versiyasında da mövcuddur. Həmin dərslikdən də istifadə edə bilərsiniz.

Müəssisə və onun təsnifatı

Müəssisə və onun təsnifatı

Müəssisə dedikdə anlayırsınız?

Müəssisə və onun təsnifatı

Müəssisəmülkiyyət formasından asılı olmayaraq ictimai tələbatın ödənilməsi və mənfəət əldə edilməsi məqsədilə məhsul istehsal edən, satan, müvafiq iş və xidmətlər yerinə yetirən hüquqi şəxs olan müstəqil təsərrüfat subyektidir.

Müəssisələri hansı əlamətlərinə görə təsnifləşdirmək olar?

Müəssisə və onun təsnifatı

1.Fəaliyyət sahəsinə görə

2.Məhsul növlərinin sayına görə.

3.İxtisaslaşma səviyyəsinə görə.

4.Miqyasına görə.

Fəaliyyət sahəsinə görə. Bu baxımdan, müəssisələr maddi istehsal (sənaye, kənd təsərrüfatı) və qeyri – maddi istehsal ( ticarət, sığorta, müxtəlif növ servis xidməti və s.), yəni xidmət sferasında fəaliyyət göstərirlər.

Məhsul növlərinin sayına görə. Bu əlamətə görə ixtisaslaşmış, yəni az sayda məhsul istehsal edən müəssisələr və genişprofilli, yəni çox sayda müxtəlif məhsullar istehsal edən müəssisələr mövcuddur.

İxtisaslaşma səviyyəsinə görə. Bu əlamətə əsasən, müəssisələri 3 qrupa ayırmaq olar:

hazır məhsul istehsal edən müəssisələr (məsələn, avtomobil);

— ehtiyat hissələri və müxtəlif detallar istehsal edən müəssisələr (məsələn, avtomobil üçün ehtiyat hissələri);

— texnoloji prosesin müəyyən mərhələsini həyata keçirən müəssisələr (məsələn, polad üçün nəzərdə tutulan çuqun istehsalı).

Miqyasına görə. Müəssisənin miqyası onun işçilərinin sayı ilə müəyyən edilir. Bu əlamətə görə müəssisələrin 3 növü mövcuddur: iri , orta və kiçik müəssisələr. Qeyd etmək lazımdır ki, dünya ölkələrində müəssisələrin işçilərin sayına görə qruplaşdırılması çox müxtəlifdir.

© İstifadə edilərkən gadirov.com-a istinad olunmalıdır

Həmçinin baxın

İşin başlanğıcının təşkil edilməsi

İşin başlanğıcının təşkil edilməsi

Uğurlu biznes yolunda ən son mərhələ - ilk iş günündə məhsul və xidmətlərin satış planının tərtibidir. Kağız üzərində uğurlu plan tərtib etmək bir işdirsə, müştərilərə xidmət etmək və onları razı salmaq başqa işdir. İşinizin ilk günü, sözsüz ki, sizin üçün əlamətdardır, lakin müştəri müvafiq xidmət görmək istəyir.