Ana səhifə / 2013 / Январь

Aylıq arxiv

Faylların FTP serverlərdən yüklənməsi

Faylların FTP serverlərdən yüklənməsi

Sizləri Faylların ftp serverlərdən yüklənməsi adlanan video dərslikdə salamlayıram. İnternet şəbəkəsindəki qovşaqların içində FTP serverlərə fayl arxivləri kimi baxılır. Bu tipli serverlərin iş üsulları ilə tanış olmaq üçün bir misal gətirək.  İlk növbədə FTP serverlə əlaqə yaratmaq lazımdır.

Ətraflı
Seçilmiş səhifələr siyahısı

Seçilmiş səhifələr siyahısı

Sizləri Seçilmiş səhifələr siyahısı adlanan video dərslikdə salamlayıram. Çox bəyəndiyiniz səhifələrin ünvanlarını Seçilmiş səhifələr (Favorites) siyahısına daxil etməklə qoruyub saxlaya bilərsiniz.

Ətraflı
İnternetdə axtarış və axtarış parametrləri

İnternetdə axtarış və axtarış parametrləri

Sizləri İnternetdə axtarış və axtarış parametrləri adlanan video dərslikdə salamlayıram. İnternetdə lazımi məlumatın axtarışı, axtarış sistemlərinin köməyi ilə aparılır. Siz ekranda bir neçə ən çox istifadə olunan axtarış sistemlərindən ibarət siyahını görürsünüz.

Ətraflı
Ölçü vahidləri. İnformasiyanın nəqli sürəti

Ölçü vahidləri. İnformasiyanın nəqli sürəti

Sizləri Ölçü vahidləri və informasiyanın nəqli sürəti adlanan video dərslikdə salamlayıram. İnformasiyanın texniki vasitələrin köməyi ilə nəqli, saxlanması və işlənməsi zamanı o, ikilik kodda, yəni sıfırlar və birlərin ardıcıllığı kimi təsvir edilir. Yalnız rəqəmlərlə ifadə olunan informasiyaya kodlaşdırılmış informasiya deyilir.

Ətraflı
İnternetin yaranma tarixi

İnternetin yaranma tarixi

nternet dünya ölkələrinin əksəriyyətinin şəbəkələrini birləşdirir. Bu gün İnternet, demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrini əhatə edir və onun istifadəçilərinin sayı getdikcə artır. İnternetdə vahid idarəetmə mərkəzi, yaxud vahid müdiriyyət yoxdur. Buna baxmayaraq, şəbəkənin belə təşkili əslində dərindən düşünülmüş struktur deməkdir.

Ətraflı
İnternetə giriş haqqında

İnternetə giriş haqqında

20 oktyabr 1969-cu ildə Los-Ancelesdə Kaliforniya Universitetinin professoru Leonard Kleynrok öz kompüterindən Stanford tədqiqat mərkəzindəki kompüterlə əlaqə yaratmağa və tarixdə birinci elektron məktubu göndərməyə cəhd göstərdi. Əslində bu heç məktub da deyildi. İnternet dünyanın müxtəlif hissələrində milyonlarla insanın ünsiyyət imkanıdır, istənilən məlumatın alınması və yayımlanması, sazişlərin bağlanması və boş vaxtın keçirilməsi vasitəsidir.  XX əsrin ən böyük nailiyyətlərindən biridir.

Ətraflı