Ana səhifə / 2013 / Март

Aylıq arxiv

Novruz bayramı və onun tarixi kökləri

Novruz bayramı və onun tarixi kökləri

Novruz Azərbaycan xalqının zəngin maddi və mənəvi dəyərlərinin mühüm bir hissəsini özündə ehtiva edən böyük mədəniyyət hadisəsidir. Novruzun tərkibi quruluşca mürəkkəb, məzmunca dərin və geniş əhatəlidir. Müasir dövrümüz üçün bu bir milli bayramdır.

Ətraflı
Əgər kompüterim donursa nə edim?

Əgər kompüterim donursa nə edim?

Məlumdur ki, bizim əksəriyyətimizin kompüterində Windows əməliyyat sisteminin müxtəlif versiyaları qurulmuşdur. Hər gün kompüterimizdə olan bu əməliyyat sisteminə müxtəlif proqramlar, oyunlar və sair yükləyib, pozuruq. İstər-istəməz əməliyyat sistemi o qədər «zibillənməyə» başlayır ki, nəticədə kompüter donur və ya tutulur.

Ətraflı
Bazanın sıxlaşdırılması

Bazanın sıxlaşdırılması

Verilənlər bazasının lazımi qaydada saxlanılması üçün bir sıra xidməti əməliyyatların yerinə yetirilməsi labütdur. Bazanın ehtiyat surətinin çıxarılmasını Windows -un standart əməliyyatları vasitəsilə yerinə yetirmək olar.

Ətraflı
Microsoft Access proqramında çap qaydası

Microsoft Access proqramında çap qaydası

Verilənlər bazasının bütün obyektləri eyni üsullarla çap edilir. Hesabatın və formanın çapdan çıxmış nüsxəsinin görkəmi elementlərin konstruktor rejimində yerləşdirilməsindən asılıdır. Cədvəl və sorğularda sətirlərin və sütunların ölçüləri, mətnin şrifti bilavasitə verilənləri daxil etmə rejimində Format (Format) menyusunun köməyi ilə yerinə yetirilir.

Ətraflı
Qruplaşdırma və sıralama

Qruplaşdırma və sıralama

Tərtib edilmiş hesabatın daha bir çatışmazlığı var. Bu da ondan ibarətdir ki, əməkdaşların siyahısı əlifba sırası ilə yox Kadrlar cədvəlindəki ardıcıllıqla yerləşdirilir.

Ətraflı
Hesabat konstruktoru

Hesabat konstruktoru

Kadrların adlarını daha yığcam şəkildə çıxarmaq olar. Bəzi sahələrin adlarını daha aydın adlarla əvəz etmək olar. Hesabatlar konstruktorundan istifadə edərək qeyd olunan düzəlişləri yerinə yetirmək olar. Görünüş-Konstruktor (View-Design View) əmrini seçib konstruktor rejiminə keçin.

Ətraflı
Hesabat ustasi,cədvəllər,kağız,Hesabatlar

Hesabat ustası haqqında

Hesabatlar formalara bənzəyir, lakin adətən onlardan informasiyanı printerdən çıxarıb kağız üzərində əks etdirmək üçün istifadə olunur. Bu səbəbdən hesabatlar elə tərtib edilir ki onları ayrı-ayrı vərəqlərdə yerləşdirmək olsun.

Ətraflı
Formalarda sərlövhə və qeydlər

Formalarda sərlövhə və qeydlər

Formada eyni zamanda bir neçə yazının çıxarılmasını təşkil etmək olar. Bu rejimə keçək. Qruplar formasını konstruktor rejimində açın. Formanın xassələri (Properties) pəncərəsini açın. Maket (Format) səhifəsində (Dafault View) siyahısından Ardıcıl formanı (Continuous Forms) seçin.

Ətraflı