Ana səhifə / 2017 / Май

Aylıq arxiv

Word 2007 cədvəllərin digər üsulla yaradılması

Word 2007 cədvəllərin digər üsulla yaradılması

Вставка-Yerləşdirmək lenti müxtəlif əmrlər və eləcədə düymələr toplusundan ibarətdir. Həmin lentin üzərində Таблица-Cədvəl adlanan xüsusi bir düymə görsənir, o düymənin üzərində sol düyməni bir dəfə sıxdıqda aşağıya doğru istiqamətlənən xüsusi menyunu görmüş oluruq.

Ətraflı