Ana səhifə / 2017 / Июнь

Aylıq arxiv

Word 2007 cədvəl daxili mətnin düzləndirilməsi

Word 2007 cədvəl daxili mətnin düzləndirilməsi

İlk növbədə hal-hazırda qəbul olunmuş düzləndirmə variantı bizdə burada Выровнять сверху по левому краю-Sol yuxarı küncə tərəf düzləndirmə variantı seçilir. Biz düzləndirməni digər bir varianta yəni sola və mərkəzə doğru düzləndirməyə doğru dəyişməyə çalışacağıq və yaxud da aşağıya doğru düzləndirmə əməliyyatını seçsək bu şəkildə mümkün olacaq.

Ətraflı
Word 2007 proqramında cədvəl elementinin seçilməsi

Word 2007 proqramında cədvəl elementinin seçilməsi

İlk növbədə onu qeyd edim ki, seçim özü qədər vacib olan əməliyyatdır. Çünki seçimdən sonrakı baş verən əməliyyatlar məhz seçimdən asılıdı. Bildiyimiz kimi istər cədvəl, istər mətn üzərində istənilən əməliyyatı məsəl üçün formatlaşdırılma ilə bağlı olan əməliyyatları aparmaq istəyiriksə hökmən həmin elementlər və ya obyektlər qeyd olunmalıdır. Bu günki, dərsimiz cədvəl elementlərinin seçilməsinə həsr olunduğu üçün məhz bizim işlədiyimiz elementlər məhz cədvələ aid olacaq. İlk növbədə onu qeyd edim ki, kursorumuzu biz istənilən bir xanaya yerləşdiririk, bu onun üçün edilir ki, Word 2007 proqramında xüsusi bir lent yəni Макет lenti aktivləşsin.

Ətraflı
Word 2007 proqramında cədvəllərin formatlaşdırılması

Word 2007 proqramında cədvəllərin formatlaşdırılması

Məlumdur ki, əvvəlki dərslərdə biz cədvəl qurmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə etdik və bu üsullardan birini tətbiq etməklə hal-hazırda mövcud vərəqiməzə cədvəl yerləşdirək. Bunun üçün ilk növbədə mausun oxunu Вставка-Yerləşdirmək lenti üzərində yaxınlaşdırmalı və üzərində sol düyməni bir dəfə sıxmalıyıq.

Ətraflı