Ana səhifə / 2020 / Март

Aylıq arxiv

Halqa topologiyası

Halqa topologiyası haqqında

Məlumatı ötürən kompüter markeri dəyişdirərək məlumatları elektron ünvanı yerləşdirir və onları halqa üzrə yollayır. Məlumatlar həlqə üzrə hər kompüterdən keçirlər. Hansı ünvana uyğun məlumat göndərilibsə, onda həmin kompüter məlumatı qəbul edir.

Ətraflı
Lokal şəbəkə topologiyalarının növləri

Lokal şəbəkə topologiyalarının növləri

Bu topologiyada bütün kompüterlər bir kabelə qoşulur və onun sonlarında terminator avadanlığı quraşdırılır. Bu şəbəkədə kompüterlər məlumatı elektrik siqnalları şəklində kabel üzrə ötürərək konkret kompüterə ünvanlayır. Belə ki, elektrik siqnalları şəklində məlumatlar şəbəkənin bütün kompüterlərinə ötürülür.

Ətraflı
Modem və onun növləri

Modem və onun növləri

Modem - kompüter və telefon xətləri arasında rəqəmli elektrik siqnallarını analoq siqnallarına və ya əksinə avtomatik çevirən qurğudur. Bu çevrilmə onunla əlaqədardır ki, kompüter rəqəmli siqnallar ilə işlədiyi halda, telefon xətləri ancaq analoq siqnalları vasitəsilə işləyir. Texnikada rəqəmli siqnalların analoq siqnallarına çevrilməsinə modulyasiya, əks prosesə isə demodulyasiya deyilir.

Ətraflı
Faks avadanlığı nədir?

Faks avadanlığı nədir?

Skanerləşdirilmiş və çap olunmuş materialı telefon vasitəsilə (mətn və şəkillər də), adətən bir printer və ya digər çıxış cihaza bağlı bir telefon nömrəsinə ötürülməsidir.

Ətraflı
Proyektor nədir?

Proyektor nədir?

İstifadəçi proyektorun qoşulması, idarəetmə pultu vasitəsi ilə tənzimlənməsini bilməlidir. Proyektor sistem blokuna monitor kimi VGA və ya HDMI portu ilə qoşulur.

Ətraflı
Qrafiki planşet nədir?

Qrafiki planşet nədir?

Qrafik planşet (ing. digitizer) - əllə çəkilən şəkilləri, sxemləri, imzaları, xəritələri birbaşa kompüterə daxil edən giriş qurğusudur. Qurğu qrafik planşetdən və qələmdən ibarətdir. Qrafik planşetlə işləmək üçün, adətən, qələmdən (STYLUS) istifadə olunur.

Ətraflı
Veb-kamera haqqında məlumat

Veb-kamera haqqında məlumat

İlk veb kamera 1991-ci ildə Cambridge universitetində qəhvə hazırlayan maşının üzərində quraşdırılıb. Onun sayəsində universitet işçiləri qəhvənin artıq hazırlanıb hazırlanmadığını müşahidə edə bilirdilər.

Ətraflı
Rəqəmsal audio-pleyer

Rəqəmsal audio-pleyer

Rəqəmsal audio-pleyer musiqi yazılarının saxlanması və səsləndirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Bu qurğuların əksəriyyətində musiqi yazıları olan faylları saxlamaq üçün fləş-yaddaşdan istifadə olunur.

Ətraflı