Ana səhifə / Elektron dərsliklər / Healing Brush Tool aləti

Healing Brush Tool aləti

Paylaşmaq!

Healing Brush Tool alətiHealing Brush Tool aləti

Healing Brush Tool aləti

Healing Brush Tool aletiSpot Healing Brush Tool (müalicə edən fırça — лечащая кисть) — bu alət köhnə Shtamp (stamp — штамп) aləıtin yeridilmiş variantıdır və şəkillərin naxışlarını (tekstura) bərpa etmək üçündür. Şəkildə astarın parlaqliq əlamətlərini nəzərə alır. Tipik misal: şəkildə dərinin naxışını (tekstura) qalmış hissələrin ekstrapolasiya (müəyyən bir sahəyə (dövrə) aid olan məfhumların (hadisələrin) başqa sahəyə (dövrə) şamil edilməsi). koməyilə bərpa etməkdir. Əssas bu alət fotoşəkilləri retuş (bərpa) edəndə istifadə olunur.

Alətin sazlama parametrləri: 

Healing Brush Tool aləti

Brush (firça — кисть) — qüdrətli fırçaların komplektin hesabına, fırçanın sazlamasi gözlənilməyən nəticələri əldə etməyə imkan verir.
Mode (hərəkət tərzi (rejim) — режим наложения) — fırçanın hərəkət tərzisini təyin edir.
Tupe (mənbə — источник) — alət üçün naxışın mənbəsini verməyini imkan verir.
İki varianta icazə var:
Proximity Match (seçilmiş — выбранный) — şəkili bərpa etmək üçün naxışın nümunəsi avtomatik olarak fırçala yan-yana olan sahədən götüyür.
Create Texture (naxişı yaratmağı — создание текстуры) — hər istifadəçi özü naxış yarada bilər.
Sample All Layers (bütün qatlar — все слои) — alətin fəaliyyətini bütün qatlara şamil edir.

Healing Brush Tool aləti

Healing Brush Tool aleti

«Bərpa edən fırça —Восстанавливающей кисти» alətin sazlamarı :

Healing Brush Tool aləti

Brush (firça — кисть) — qüdrətli fırçaların komplektin hesabına, fırçanın sazlamasi gözlənilməyən nəticələri əldə etməyə imkan verir.
Mode (hərəkət tərzi (rejim) — режим наложения) — fırçanın hərəkət tərzisini təyin edir.
Tupe (mənbə — источник) — alət üçün naxışın mənbəsini verməyini imkan verir.
İki varianta icazə var:
Источник (seçilmə — семплированный) — şəkilin naxışınin sahəsini istifadəçi özü seçir. Fırçanı seçilmiş sahəyə yöndəyin və Alt klavışanı basın.
Источник (naxış — узор) — bu opsiyanı istifadə etsəniz — əvvəldən hazırlanmış naxışların siyahısı açılacaq.
Sample All Layers (bütün qatlar — все слои) — alətin fəaliyyətini bütün qatlara şamil edir.

Healing Brush Tool aləti

Healing Brush Tool aletiPatcn (yamaq — заплатка) — bu alət sərbəst ayrılmaq və rənglə doldurmaq (tökmək) funksiyaları birləşdiyir. Fotoşəkilləri retuş edəndə çox əlverişlidir.

Параметры настройки

Healing Brush Tool aləti

Источник (mənbə) — bu opsiyanı işdədən zaman, köçürmə sahəsində olan şəkilin hissəsi əvvəldən seçilmiş şəkilin hissəsinə tam oxşar olacaq.
İş qaydası:
a) Yamaq goyan sahəni arilmaq lazımdır. Qapalı sahəni ayrıyıb, içinə oxu (kursor) yerləşdiriyik.
b) Siçanın sol düyməsini basıb, oxu (kursor) yamaq üçün nümunə (mənbə) götürmək istədiniz yerə yerini dəyişdirin.

Healing Brush Tool aləti

Destination (təyinat — назначение) — bu opsiya əvvəlkinə əksinədir:
а) Yamaq goyan sahəni arilmaq lazımdır. Qapalı sahəni ayrıyıb, içinə oxu (kursor) yerləşdiriyik.
b) Siçanın sol düyməsini basıb, oxu (kursor) yamaq qoymaq istədiniz yerə yerləşdirin

Healing Brush Tool aləti

Transparent (səffafliq — прозрачность)— bu opsiyanı qoşanda yamaq yarı şəffaflı olunur və seçilən sahədə şəkilin görüş nəticəsi mövcud olan şəkilin və yamaqın birləşməsi olacaq.
Pattern (naxiş — узор) düyməsini bassaq, yamağı dolduranda siz seçdiniz naxış istifadə olunucaq.

Healing Brush Tool aləti

Healing Brush Tool aletiRed Eye Tool (qirmizi göz efektini rədd etmək — удаление эффекта красных глаз) — bu alətin fəaliyyəti qırmızı rəngin çalaqları qara rənglə əvəz etməsindədir.

Healing Brush Tool aləti

Healing Brush Tool aletiSpot Healing Brush Tool — (müalicə edən fırça — лечащая кисть) aləti istifadə edən dərs.

© İstifadə edilərkən gadirov.com-a istinad olunmalıdır

Həmçinin baxın

İnternetdən köçürülmüş lazımsız faylların Ccleaner proqramı ilə silinməsi

Lazımsız faylların Ccleaner proqramı ilə silinməsi

Məlumdur ki, biz internetdə gəzişərkən bizim istifadə etdiyimiz səyyah ( brouzer) internet səhifələrində olan bir sıra şəkilləri, keçidləri və sair bu kimi vasitələri, həmçinin səhifələrdə istifadə etdiyimiz login və parolları özündə saxlayır. Bütün bunlar sonradan kompüter üçün nəzərə çarpacaq  elə bir yükə çevrilir ki, ondan yaxa qurtarmaq üçün Ccleaner proqramı köməyimizə çatır. Bu lazımsız faylların kompüterdə qalması sərt diskin həcminin günü-gündən azalmasına gətirib çıxardır.

Добавить комментарий