Ana səhifə / Sahibkarlıq modulu / Bazarın öyrənilməsi. Bazarın seqmentasiyası

Bazarın öyrənilməsi. Bazarın seqmentasiyası

Paylaşmaq!

Marketinq nədir? Bazarın öyrənilməsi. Bazarın seqmentasiyası bugünki, elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Sahibkarlıq moduluna həsr olunmuş elektron dərslikdə salamlayıram. Bildirmək istəyirəm ki, bu nəşrin məzmunu müstəsna olaraq “Azərbaycanda Peşə Təhsili və Təliminin inkişafına Avropa İttifaqının dəstəyi” Texniki Yardım layihəsinin məsuliyyətidir və heç bir halda Avropa İttifaqının mövqeyini əks etdirmir. Qeyd etmək istəyirəm ki, bu saytda dərc olunacaq Sahibkarlıq modulu ilə bağlı mövzular Sahibkarlıq kitabının elektron versiyasında da mövcuddur. Həmin dərslikdən də istifadə edə bilərsiniz.

Bazarın öyrənilməsi. Bazarın seqmentasiyası

Bazarın öyrənilməsi. Bazarın seqmentasiyası

Marketinq nədir?

Bazarın öyrənilməsi. Bazarın seqmentasiyası

Marketinq ingilis dilində “market” sözündən götürülüb, bazar mənasını verir, “bazarda fəaliyyət”dir. Marketinq – mübadilə fəaliyyətinini həyata keçirmək üçün bazarda aparılan məqsədyönlü fəaliyyətdir. Marketinq — müəssisənizin yaradılması və idarə edilməsi prosesinin də əsas tərkib hissəsidir. Marketinq — daimi prosesdir.

Bazarın ilkin öyrənilməsini hansı üsullarla həyata keçirmək olar?

Bazarın öyrənilməsi. Bazarın seqmentasiyası

  • Potensial müştərilər ilə əlaqə saxlamaqla;
  • Rəqiblərə nəzarət etməklə;
  • Təchizatçılardan tanış sahibkarlardan soruşmaqla;
  • Kütləvi İnformasiya Vasitələrin-dən istifadə etməklə

Bazarın seqmentasiyası dedikdə başa düşürsünüz?

Bazarın öyrənilməsi. Bazarın seqmentasiyası

Bazarın seqmentasiyası – bazarın ayrı-ayrı hissələrə (seqmentlərə) bölünməsi deməkdir. Bazarın seqmentlərə bölünməsi müxtəlif faktorları nəzərə alaraq, müxtəlif üsullarla bazarın öyrənilməsi həyata keçirilə bilər.

Bazarın seqmentasiyası sizə nəyi aydınlaşdırmağa imkan verir?

Bazarın öyrənilməsi. Bazarın seqmentasiyası

Seqmentasiya sizə bazarda müxtəlif müştəri qruplarını və onların fərqli xüsusiyyətlərini müəyyən etməyə imkan verəcəkdir. Müştəriləri seqment-ləşdirərkən bunu müştərilərin müəyyən əlamətlərinə görə etmək daha məqsədəuyğundur.

Məsələn, yaşına görə: körpə, uşaq, yeniyetmə, gənc, yaşlı, ahıl; cinsə görə: qadın, kişi;

yaşayış yerinə görə: şəhər-kənd;

alıcılıq qabiliyyətinə görə: sahibkarlar, qulluqçular, fəhlələr s.

Bazarın seqmentləşdirilməsi neçə mərhələdən ibarətdir

Bundan sonra biznesinizin tələblərini daha dolğun şəkildə ödəyə biləcək seqmenti seçin. Bu seqment sizin hədəf qrupunuz olacaqdır. Bazarın seqmentləşdirilməsi 4 mərhələdən ibarətdir:

1. bazarı müxtəlif müştəri qrupları (seqmentləri) ilə əlaqəli şəkildə tədqiq edin;
2. hər seqmentin xüsusiyyətlərini təsvir edin;
3. hər seqmentin üstün cəhətlərini dəyərləndirin;
4. daha cəlbedici seqmentləri seçin.

Bu prosesləri etdikdən sonra, qarşınıza rahat seçə biləcəyiniz seqment çıxacaq. Bazarın öyrənilməsiseqmentlərə bölünməsindən sonra isə, son nəticəni yazırsınız. Bunun üçün aşağıda verilmiş 3 hissəli cədvəl hazırlanır:Bazarın öyrənilməsi. Bazarın seqmentasiyası

Artıq siz potensial müştərilərinizi bilirsiniz, onların tələbləri, istəkləri nədir bilirsiniz və rəqibləri təhlil edib nəticələrini qeyd etmisiniz. Bundan sonra — məhsul və ya xidmətin bazara çıxarılması üçün görüləcək işlər başlayır.

© İstifadə edilərkən gadirov.com-a istinad olunmalıdır

Həmçinin baxın

İşin başlanğıcının təşkil edilməsi

İşin başlanğıcının təşkil edilməsi

Uğurlu biznes yolunda ən son mərhələ - ilk iş günündə məhsul və xidmətlərin satış planının tərtibidir. Kağız üzərində uğurlu plan tərtib etmək bir işdirsə, müştərilərə xidmət etmək və onları razı salmaq başqa işdir. İşinizin ilk günü, sözsüz ki, sizin üçün əlamətdardır, lakin müştəri müvafiq xidmət görmək istəyir.