Ana səhifə / 2018 / Январь

Aylıq arxiv

Mətni formatlaşdırmaq

Mətni formatlaşdırmaq

Hər hansı bir sözü seçmək üçün mausun oxu sözün üzərinə gətrilir və sol düymə iki dəfə sıxılır. Seçilmiş söz qara rəngə boyanır. Seçməni ləğv etmək üçün mətn sahəsinin hər hansı bir yerində mausun sol düyməsi təkrar sıxılır.Bütün mətni seçmək üçün Главная menyusundan Выделить - Выделить все əmrləri seçilir. Klaviatura düymələrindən də istifadə edərək seçmə əməliyyatlarını aparmaq olar. Simvolları formatlaşdırmaq üçün Главная menyusundan Шрифт əmri seçilir. Bu zaman ekrana Шрифт dialoq pəncərəsi açılır.

Ətraflı
Publisher 2003 ikiüzlü vizit kartın hazırlanması

Publisher 2003 ikiüzlü vizit kartın hazırlanması

Business Card Options-Vizit kartın parametrləri-Параметры визитная карточки tapşırıqlar panelinin Orientation-Ориентация-İstiqamət bölümündə Portrait-Книжная (portret, kitab), yaxud Landscape-Альбомная (mənzərə, albom) variantını seçin.

Ətraflı
Mətnin daxil edilməsi və mətn sahələrində dolaşmaq

Mətnin daxil edilməsi və mətn sahələrində dolaşmaq

Mətn sahəsindəki yanıb sönən işarə kursor adlanır. Kursor klaviaturadan daxil ediləcək simvolun yerini göstərir. Simvollar daxil etdikcə kursor sağa doğru yerini dəyişir. Böyük hərflərlə yazmaq üçün Caps Lock düyməsi sıxılır. Bu zaman Caps Lock indikatoru yanır. Rəqəmlərdən istifadə etmək üçün Num Lock düyməsi sıxılır. Bu zaman Num Lock indikatoru yanır. Bir hərfi böyük yazmaq üçün Caps Lock düyməsini sıxmağa ehtiyac yoxdur. Bunun üçün Shift düymələrindən birini sıxıb saxlamaqla uyğun hərf düyməsini sıxmaq vacibdir.

Ətraflı
Publisher 2003 proqramında vizit kartın növləri

Publisher 2003 proqramında vizit kartın növləri

Vizit kartından necə istifadə etməli? Beynəlxalq təcrübədə vizit kartlarından çox zaman ölkənin hökumət, diplomatik və ictimai dairələri ilə əlaqələrin qurulması və saxlanması üçün istifadə olunur. Lakin vizit kartından, onun sahibinin qiyabi təqdim olunması məqsədilə də istifadə oluna bilər. Hər hansı əlamətdar hadisəni - milli, yaxud başqa bayramları, ad günlərini, vəzifədə yüksəlməni təbrik edərkən hədiyyəyə vizit kartlarını da əlavə etmək olar

Ətraflı
Word 2013 mətn redaktoru haqqında məlumat

Word 2013 mətn redaktoru haqqında məlumat

 Word 2013 mətn redaktoru haqqında məlumat Word 2013 mətn redaktoru haqqında məlumat bu gün ki, elektron dərsimizin əsas mövzusu olacaq. Odur ki, əziz dostlar, dəyərli oxucularım və dinləyicilərim, həmçinin gadirov.com saytının daimi ziyarətçiləri, youtube abunəçilərim və sosial şəbəkə istifadəçilərim sizləri Tətbiqi proqramlar fənninə həsr olunmuş kitabın birinci fəslindəki ilk  elektron dərsliyində salamlayıram. Microsoft Office paketinin ən geniş yayılmış proqramlarından biri …

Ətraflı
Tətbiqi proqramlar fənninə giriş

Tətbiqi proqramlar fənninə giriş

Hər hansı sahədə tətbiq olunan, rahat interfeysə malik olub, dialoq rejimində işləyən hazır proqramlar toplusuna tətbiqi proqramlar deyilir. Tətbiqi proqramlar ƏS-nin idarəsi altında işləyir.

Ətraflı
Publisher 2003 informasiya bukletinin yaradılması

Publisher 2003 informasiya bukletinin yaradılması

ukletlər populyar olan kiçik poliqrafiya formalarından biridir. Buklet fransızca ( bouclett ) sözündən olub, halqacıq kimi tərcümə olur. O paralel qatlamaları olan vərəqdir və şırma kimi bükülür. Bu cür forma bukletə yığcamlıq verir və onu quruluşca informasiya bloklarına ayırır. Bukletlər sərgilər, təqdimatlar, reklam kampaniyaları aparılan yerlərdə insanları məlumatlandırmaq üçün ideal vasitədir. Bukletin dizaynını hazırlamaq üçün aşağıdakı elementlərdən istifadə olunur. Loqotip, əlaqə saxlamaq üçün məlumatlar, qrafik materiallar (slaydlar, fotolar, klipartlar) və mətnlər.

Ətraflı