Ana səhifə / 2020 / Сентябрь

Aylıq arxiv

Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram təminatı

Ümumi təyinatlı tətbiqi proqram təminatı

Ümumi təyinatlı TTP – istifadəçinin funksional məsələlərinin və informasiya sistemlərini hazırlanması və istismarının avtomatlaşdırılması üçün təyin olunan universal proqram məhsuludur.

Ətraflı
Servis Proqramları haqqında

Servis Proqramları haqqında

Servis proqramları istifadəçiyə kompüterlə işləyərkən əlavə xidmətlər göstərir. Eləcə də  əməlyyat sisteminin imkanlarını artırır.

Ətraflı
Word 2016 dəyişikliklərin yadda saxlanılması

Word 2016 dəyişikliklərin yadda saxlanılması

Sənəddə edilmiş dəyişikliyi klaviatura ilə yadda saxlamaq istədikdə klaviaturada CTRL düyməsi sıxılı vəziyyətdə S hərfi vurulmalıdır.

Ətraflı
Word 2016 sənədlərə müraciət

Word 2016 sənədlərə müraciət

Yeni başlayan istifadəçilərin qarşısına çıxan problemlərdən biri də işlətdiyi sənədi sonrakı məqamda proqrama çağıra bilməməsidir. Və bəzən yeni başlayan istifadəçi hər hansı bir məlumatı Word proqramına daxil edib yadda saxladıqdan sonra nəhayət proqramı bağladıqdan sonra həmin sənədin təkrar proqrama çağrılması problemi çıxır.

Ətraflı
İş sahəsi panelinin təsviri

İş sahəsi panelinin təsviri

"İş sahəsi" panelinin təsviri ilə tanış olaq. Xatıqladaq ki, bu panel proqramın sol yuxarı küncündə yerləşir. Ox düyməsini vurduqda menyu açılır. Nəzərə alsaq ki, Adobe Photoshop proqramı vasitəsilə bütün əməliyyatları müxtəlif alətlərin köməyi ilə edirik. Eyni zamanda bir palitradan digərinə keçmək zərurəti yaranır. Bu bəzən çətinliklər yaradır. Bu problem İşlək mühit və ya İş sahəsi düyməsinin köməyi ilə həll edilir, məhz onun sayəsində proqramda iş sadələşir.

Ətraflı
Adobe Photoshop-da ekran rejimlərinin dəyişdirilməsi

Adobe Photoshop-da ekran rejimlərinin dəyişdirilməsi

Standart pəncərə (Standart Screen Mode) — bu ilk baxış rejimidir, Bu rejimi biz proqramın birinci işə salınması vaxtı görürük. Bu rejimdə proqramın bütün mümkün panelləri əks olunur: idarə paneli, parametrlər, alətlər, bölmələr, vəziyyət sətri və palitralar sahəsi. Bundan başqa proqramı idarə edən düymələri də görürük. Həmçinin proqramın aşağı hissəsində tapşırıqlar zolağı da görünür.

Ətraflı
Kompüterin əsas avadanlıqları haqqında ümumi məlumat

Kompüterin əsas avadanlıqları haqqında ümumi məlumat

Hər bir kompüter sistemi iki əsas hissədən ibarətdir. 1.Aparat təminatı. Buna ingiliscə hardware deyilir. 2.Proqram təminatı. Buna ingiliscə software deyilir. Bu iki element bir-biri ilə elə sıx bağlıdır ki, onları ayrılıqda təsəvvür etmək olmaz.

Ətraflı
Sahibkarlıq ideyalarının mənbələri

Sahibkarlıq ideyalarının mənbələri

Sahibkarlıq ideyası isə artıq fəaliyyət göstərən sahibkarın ideyasıdır. Burda sahibkar yeni ideyanı bazarın təlabatına reaksiya göstərmək, istehsal etdiyi məhsulun stilini və ona olan təlabatı dəyişmək, məhsulunun rəqabatə davamlığını artırmaq, riski yumşaltmaq, uğursuzluğun nəticələrini azaltmaq üçün axtarır.

Ətraflı