Ana səhifə / 2020 / Ноябрь

Aylıq arxiv

İşgüzar qrafika haqqında məlumat

İşgüzar qrafika haqqında məlumat

Başqa sözlə desək işgüzar qrafika kompüter qrafikası sahəsidir. Hesabatlara və müxtəlif sənədlərə əsaslanan histoqramlar, qrafiklər, diaqramlar qurmaq üçün hazırlanmışdır. Məlumatların daha qısa və ifadəli təqdimatı daha mürəkkəb tapşırıqların icrası məlumatların qavranılmasının yaxşılaşdırılması və iş səmərəliliyinin artırılması üçün imkan yaradır.

Ətraflı
Elmi qrafika haqqında məlumat

Elmi qrafika haqqında məlumat

Elmi qrafikanın başlıca məqsədi elmi tədqiqat obyektlərinin əyani şəkildə göstərilməsi, hesablama nəticələrinin qrafik işlənməsi, nəticələrinin əyani təqdimatı ilə hesablama eksperimentləri aparmaq olmuşdur.

Ətraflı
Problemyönlü Tətbiqi proqram paketləri

Problemyönlü Tətbiqi proqram paketləri

Tətbiqi proqram paketlərinin çox geniş yayılmış sinfi problemyönlü tətbiqi proqram paketləridir. Praktiki olaraq elə tədqiq sahəsi yoxdur ki, burada heç olmasa bir tətbiqi proqram paketi olmasın. Problemyönlü tətbiq proqram paketləri elə proqram məhsuluna deyilir ki, burada konkret bir sahənin hər hansı bir məsələsinin həlli nəzərdə tutulur.

Ətraflı
ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ alətlər qrupu

ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ alətlər qrupu

Məlumdur ki, Microsoft Word 2016 proqramı səhifə parametrləri ilə işləmək üçün proqramın interfeysinə Макет-Maket adlanan lent bərkidilib. Макет-Maket adlanan vərəqdə bir sıra funksiyalar vardır ki, həmin düymələrin köməyi ilə səhifənin parametrlərini dəyişmək olar.

Ətraflı
Corel Draw proqramında xətlərin çəkilməsi

Corel Draw proqramında xətlərin çəkilməsi

Bunun üçün göstəricini işçi sahənin boş hissəsində yerləşdirək və siçandan əlimizi çəkək. Daha sonra göstəricini düz xəttin son nöqtəsinin yerini təyin etdikdən göstəricinin ardınca düz xətt çəkilmiş olacaq. Yenidən siçanı aktivləşdirsək, işçi sahədə başlanğıc və son nöqtələri təyin olunmuş düz xətt alınacaq.

Ətraflı
Şəbəkə topologiyaları haqqında məlumat

Şəbəkə topologiyaları haqqında məlumat

Şəbəkə sadəcə cihazların bir-birilə əlaqə qurması və müəyyən edilmiş məlumatların paylaşılması deməkdir. Bunlar kompüterlər (PC), Serverlər, routerlər və s. ola bilər. Ən böyük şəbəkəyə İnterneti, ən kiçik şəbəkəyə isə iki kompüterin bir-birinə bağlanmasını nümunə göstərə bilərik.

Ətraflı
Xətti qrafiklərin və piktoqramların qurulması

Xətti qrafiklərin və piktoqramların qurulması

Əgər funksional və ya obyekt hər hansı funksiya vasitəsilə verilərsə, həmin funksiyanın hansı tipə (xətti və ya qeyri-xətti ) aid olmasını təyin etmək;

Ətraflı
Histoqramların və nöqtəli diaqramların qurulması

Histoqramların və nöqtəli diaqramların qurulması

Bu qeyd olunan histoqram və müxtəlif növ diaqramların qurulması üçün aşağıdakı əsas meyarlara diqqət etmək lazımdır: Diaqramın əsasını təşkil edən bir cədvəlin olması; Cədvəldəki informasıyanın hansı diaqram tipinə aid olmasını təyin etmək;

Ətraflı