Ana səhifə / 2020 / Ноябрь

Aylıq arxiv

Raster qrafikasının çatışmamazlıqları

Raster qrafikasının çatışmamazlıqları

Rastr təsvirlərinə aid detalların nəzərdən keçirilməsi üçün onların böyüdülməsinin qeyri-mümkünlüyüdür. Təsvir nöqtələrdən ibarət olduğu üçün onun böyüdülməsi təsviri təşkil edən nöqtələrin ölçüsünün böyüməsinə gətirib çıxarır.

Ətraflı
Rastr görüntülərlə iş

Rastr görüntülərlə iş

Rastr redaktorları vasitələri ilə yeni təsvirlərin yaradılması imkanı bir qədər məhdud olur və çox vaxt rahat olmur. Əksər hallarda rəssamlar ənənəvi alətlərdən istifadə edib, alınmış rəsmi skanerlər vasitəsilə kompüterə daxil edir və sonra rastr redaktorlarının köməyi ilə xüsusi effektləri tətbiq etməklə başladıqları işi sona çatdırırlar.

Ətraflı
Raster qrafikası haqqında

Raster qrafikası haqqında

Rastr qrafikasında bütün şəkillər rəngli nöqtələr dəsti kimi təmsil olunur. Belə görüntünü göstərmək üsuluna Raster deyilir. Rastr qrafika həmişə iki ölçülü piksel (matris) massivi üzərində işləyir.

Ətraflı
Kompüter qrafikasının növləri

Kompüter qrafikasının növləri

Kompüter qrafikası bütün elm və mühəndis sahələrində informasiyanın əyani üsullar ilə qavranması və çatdırılması üçün istifadə olunur.

Ətraflı
Phoenix BIOS-un səhv siqnalları

Phoenix BIOS-un səhv siqnalları

Phoenix BIOS tərəfindən buraxılan siqnallar AMI BIOS və ya Award BIOS səs siqnallarından fərqli bir prinsipə görə kodlaşdırılır. Bir qayda olaraq Phoenix BIOS bir-birindən uzun fasilələrlə ayrılan bir neçə qısa siqnal seriyası yaradır.

Ətraflı
Excel proqramı vasitəsilə məsələlərin həlli

Excel proqramı vasitəsilə məsələlərin həlli

Verilən məsələni Excel 2016 proqramından istifadə edərək həll edən zaman müəyyən addımları yerinə yetirmək lazımdır.

Ətraflı
Excel proqramının müasir praktikaya tətbiqi

Excel proqramının müasir praktikaya tətbiqi

Microsoft Excel 2016 proqramı müasir iqtisadiyyatda bir çox qarşıya çıxan məsələlərin həllini sadələşdirdiyi kimi histoqramların, nöqtəli diaqramların, xətti qrafiklərin və ya piktoqramların qurulması prosesini detallı formada avtomatlaşdırır.

Ətraflı
Kompüter qrafikasının inkişaf tarixi

Kompüter qrafikasının inkişaf tarixi

Kompüter qrafikası kompüterdə müxtəlif şəkillər (rəsmlər, rəsmlər, animasiya) əldə etmək problemləri ilə məşğul olan kompüter elminin bir sahəsidir. İlk kompüterlərin qrafika ilə işləmək üçün ayrıca vasitələri yox idi, lakin onlardan görüntü əldə etmək və işləmək üçün istifadə olunurdu. 

Ətraflı