Zip qurğusu

Paylaşmaq!

Modelindən asılı olaraq bir Zip diskindən 100,250 və ya 750 Mbayt informasiya saxlamaq olur.Ölçüsünə görə diskləri adi disketlərdən azca böyükdür.

Böyük tutumlu bu disklər verilənləri ehtiyyat üzünün çıxarılması,faylların uzun müddətə saxlanması,eləcə də informasiyanın bir yerdən başqa daşınması üçün çox münasibdir.

Zip 100 MB qur]usu yalnız 100 Mbaytlıq Zip diskləri oxuya bilir.250 Mbaytlıq Zip diskləri oxumaq üçün Zip 250 MB qurğusu gərəkdir.Bu qurğu  həm də 100 Mbaytlıq Zip diskləri oxuya bilir.Zip 750 MB qurğusu hər üç formatı oxuyur.

Zip-disklər qurğuya disketlər kimi qoyulur:etiket üstdə,metal qapaq isə öndə olmalıdır.Disk qurğuya girmirsə,onu zorla salmayın;yəqin ki,onu düzgün qoymursunuz.

Mənbə:Kompüter bunu öyrənməyə nə var ki?

Həmçinin baxın

İnternetdən köçürülmüş lazımsız faylların Ccleaner proqramı ilə silinməsi

İnternetdən köçürülmüş lazımsız faylların Ccleaner proqramı ilə silinməsi

Məlumdur ki, biz internetdə gəzişərkən bizim istifadə etdiyimiz səyyah ( brouzer) internet səhifələrində olan bir sıra şəkilləri, keçidləri və sair bu kimi vasitələri, həmçinin səhifələrdə istifadə etdiyimiz login və parolları özündə saxlayır. Bütün bunlar sonradan kompüter üçün nəzərə çarpacaq  elə bir yükə çevrilir ki, ondan yaxa qurtarmaq üçün Ccleaner proqramı köməyimizə çatır. Bu lazımsız faylların kompüterdə qalması sərt diskin həcminin günü-gündən azalmasına gətirib çıxardır.

Добавить комментарий